Початкова школа

Урок з математики у 1 класі на тему: Склад числа 6. Розпізнавання многокутників.

Тема: Склад числа 6. Складання і читання прикладів на додавання. Розпізнавання многокутників.
Мета: вчити складати та читати приклади на додавання в межах 6; повторити склад числа 6, розвивати в учнів уміння правильно писати вивчені цифри, , розпізнавати многокутники; розвивати логічне мислення, уміння слухати і сприймати почуте; виховувати інтерес до вивчення предмета.
Обладнання: конверти з назвами команд, фішки, картки з цифрами, картки для фронтальних та індивідуальних завдань, лічильні палички.
Тип уроку: урок-змагання.

Розширити уявлення учнів про їжу, корисну та шкідливу для здоров’я. Вчити їх правильно харчуватися. Розвивати комунікативну та соціальну компетентності, виховувати свідоме відношення до свого здоров’я.

Урок розвитку зв’язного мовлення на тему: „Про що говорить заголовок”.

Урок розвитку зв’язного мовлення „Про що говорить заголовок”.

Мета: повторити та узагальнити знання учнів про текст; вчити визначати головну думку тексту, добирати до нього заголовок; формувати уміння співвідносити заголовок із змістом; вчити складати  тексти за поданим початком і серединою; розширювати і збагачувати словник дітей, активізувати його; розвивати зв’язність висловлювань, увагу та спостережливість; виховувати почуття любові до рідної природи, до домашніх тварин.

Обладнання: ілюстрації про осінь, картини із зображенням різних порід
собак, дерева клен, лисиці, заготовка стовбура клена, листя,  виготовлене з паперу і прикріплене до дерева.
На зворотній стороні листків записані завдання.

Тема : Складання письмового твору за планом та малюнками на  тему „ Друзі птахів”.

Мета : Продовжувати формувати вміння писати твір за малюнками ;  удосконалювати орфографічні навички ; розвивати навички     усного і писемного мовлення ; заохочувати та спонукати    дітей до творчості ; збагачувати словникових запас учнів; виховувати любов до природи, бажання допомагати  пернатим друзям.

Уроки практичного природознавства. Навчальна екскурсія до весняного лісу

Тип уроку: урок-екскурсія

Мета: продовжувати формувати поняття про ліс, ознайомити дітей з рослинним і тваринним світом лісу. Учити школярів правильно поводитися в природі, спостерігати за змінами в довкіллі, охороняти природу. Виховувати естетичні і патріотичні почуття.

Слова, що мають кілька значень. Багатозначні слова

Конспект уроку з української мови у початковій школі.

Тема. Багатозначні слова.


Мета: формувати поняття про багатозначність слів в українській мові, тренувати вміння правильно вживати багатозначні слова в мовленні; розширити уявлення учнів про значення слів і їх вживання; розвивати учне мовлення учнів, вихлвувати інтерес до вивчення української мови.

Навчання грамоти. Звук [в], буква «ве». 1 клас.

Тема: Звук [в], буква «ве».

Мета: Вчити визначати звуки в словах, ознайомити з буквою «ве». Вміти виділяти звук [в] з мовного потоку.
Навчання грамоти. Звук [н] і буква «ен». 1 клас.

Тема: Звук [н] і буква «ен».

Мета: Ознайомити з буквою «ен», аналізувати слова. Вчи­ти працювати з картками, виділяти з потоку букв слова. За­кріпити вміння креслити схеми речень.

Тема. Звук[м] і буква «ем».

Мета. Вивчити звук [м], вміти позначати його буквами Мм. Робити звуко-буквений аналіз слів, розвивати логі­чне мислення.

Тема: Звук [р] і буква «ер». Склад.

Мета: Вчити визначати звуки в словах, ознайомити з буквою «ер».Розви­вати вміння відповідати на питання хто? що?, навчити ана­лізувати склади в словах.

Тема: Звук[к] і буква «ка». Слова, які відповідають на питання хто? що?
Мета: Вчити виділяти звуки в словах, ознайомити з новою буквою. Розкрити поняття багатозначності слів. Формувати вміння визначити слова, що відповідають на питання хто? що? Повторити тверді та м ’які приголосні.
Обладнання: індивідуальні каси, малюнки коси, пластилін.

Тема. Звук [у], буква. Звук, слово, речення.
Мета. Засвоїти букву у. Розширити уявлення про слово, озна­йомити зі звуковою схемою слів, навчити складати речен­ня, показати, що мова складається з речень.
Обладнання:   демонстраційна каса букв, розрізна азбука у кожного учня, серія сюжетних картин.

Тема. Звуки[і],[и]; букви і, и. Тверді та м’які приголосні. Знак оклику в кінці речення.
Мета. Вивчити букви и, і, читати слова з ними. Вчити по­рівнювати склади си - сі. Розкрити учням поняття "звук", "слово", "речення".

Тема. Звук і буква А. Алфавіт.

Мета. Засвоїти звук [а] і букви «А,а». Ознайомити з алфавітом. Розвивати вміння за допомогою дотику визначити вивчені бу­кви. Розрізняти голосні і приголосні звуки.

Тема: Слово. Звук. Буква. Звук [о], буква « о ».

Мета: Вчити визначати звуковий склад слова, послідовно і правильно називати звуки в слові. Позначати звуки буква­ми. Розвивати вміння слухати, відповідати на питання.
Обладнання: малюнок оси, набірне полотно, індиві­дуальна розрізна азбука.

Тема. Склад. Наголос. Звук [с], буква «ес».
Мета. Ознайомити з поняттям "склад",вчити визначити склади в слові. Формувати уміння складати  речення. Закріп­лювати вміння знаходити слова з заданим звуком.

Урок з предмету "Я і Україна"

Тема: Вступ. Сонячна система.

Мета: Дати уявлення учням про будову всесвіту. Формувати поняття  «зірка», «планета», «Сонячна система», «астрономія». Ознайомити з планетами сонячної системи, їх особливостями. Формувати уміння міркувати, аналізувати, робити висновки. Розвивати мислення,  пам’ять, увагу, кмітливість. Розширювати словниковий запас. Виховувати допитливість, бажання більше знати   про космос
Мій мальовничий світанковий край, моя країна – рідна Україна.

Урок до першого вересня. 1-4 клас
Тема: Мій мальовничий світанковий край, моя країна – рідна Україна.
Мета: Вчити учнів з повагою та любов‘ю ставитися до рідної держави, свого народу, звичаїв і традицій;