Початкова школа

Матеріали до уроків (4)

 Матеріали до уроків в початкових класах

Навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

      Сьогодні,в епоху інформаційних технологій ,особливе місце займає проблема формування самостійності мислення учнів,їхньої здатності осмислювати одержувану інформацію,відтворювати і відображати її у різних зв’язках та ситуаціях,генерувати різного роду ідеї. Сучасна середня школа повинна підготувати учнів до подальшого навчання протягом усього життя і розвивати відповідні здібності.