Педагогу-вихователю

Формування у молодших школярів навичок здорового способу життя як найвищої цінності людини

10 серпня 2015 - Лариса Кулібаба

Навчати,  розвивати, виховувати маленьку людину - справа зовсім нелегка, відповідальна, але, водночас,  радісна. За досить невеликий проміжок часу відбувається справжнє перевтілення: з невмілого, невпевненого в собі малюка виростає особистість, яка мислить, аналізує, доводить свою думку, аргументує, приймає виважене рішення і вчиться нести відповідальність за вчинки, достатньо вже знає і навчає інших. Усі ми  хочемо бачити дитину розумною, сильною, здоровою. Нема потреби доводити комусь, що збереження здоров’я дитини  - це одне з найважливіших завдань сучасної школи. А навчити школярів змалечку звертати увагу на своє здоров’я, піклуватися про нього – це головна складова роботи вчителя в цьому напрямку. 

Здоров’я —  найвагоміше, найбажаніше і найважливіше благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути наповненим радістю і щастям. Здоровим потрібно бути з раннього дитинства, добре здоров’я дається Богом та батьками, але зберігати його мусить кожен сам. Бути здоровим треба вчитися. Не можна розраховувати на те, що можна зберегти здоров'я, зовсім не докладаючи до цього ніяких зусиль.
 
Саме в цьому і є  основний сенс навчально-виховного процесу, і діяльність педагога спрямована на навчання і виховання гармонійно розвиненої та здорової особистості: учитель  у постійному пошуку методів та форм збереження здоров’я молодшого покоління. Щоб відшукати або підібрати певний і необхідний ключик до здоров’я кожної дитини, докладається багато зусиль.
 
Здоров’я дитини в значній мірі залежитьне лише від родинного оточення, а й від педагога, від його педагогічної майстерності, тобто, знання, уміння привести в рух навчально-виховний процес. А тому в своїй діяльностівчитель має використовувати  досягнення  сучасної психолого-педагогічної науки: фахові видання, періодичну пресу, навчання на шкільних психолого-педагогічних семінарах, засіданнях шкільного та міських методичних об’єднань, семінарів-практикумів, курсів підвищення кваліфікації, а надто - матеріали  авторського семінару Ш. О. Амонашвілі «Гуманно – особистісний підхід до дітей в освітньому процесі» і згідно з вищезазначеним уже формувати в школярів гуманні міжособистісні стосунки, почуття власної гідності, вміння відстоювати свою життєву позицію. Іноді досить покласти руку на плече дитини - і побачите: дитячі очі світяться довірливими іскорками, вірою в свої сили. 
 
Духовне здоров’я та емоційне благополуччя дитини є необхідними умовами успішності будь – якої діяльності. Дитина з емоційними проблемами не здатна засвоювати знання, творити, повноцінно спілкуватись. Видатний учений і лікар М. Амосов стверджує, що здоров’я і щастя дитини залежить від рівня душевного комфорту, який складається із суми приємних і неприємних переживань. Тому вчитель має проводити  з учнями дослідження з метою виявлення рівня їх тривожності.
 
Аутотренінг допоможе кожному учневі краще пізнати себе, розібратися в своїх стосунках з оточуючими, навчить слухати і розуміти інших без втрати власного "Я". Такий психотерапевтичний метод, що поєднує елементи самонавіювання та саморегуляції, використовую у своїй роботі для профілактики психічних захворювань у дітей. Аутотренінг складається із психопрофілактичних антистресових текстів у поєднанні з лікувальною музикою, що сприяє поетапному саморозвитку особистості.
 
Реалії сьогодення вимагають від учителя пошуку таких новітніх освітніх технологій, які б сприяли підготовці активних, самостійних, ініціативних особистостей. Одним із шляхів розвитку інтелектуального творчого потенціалу дитини є й метод проектів. Разом з учнями та батьками можна рохробити  творчі проекти: «Наші обереги», «Цікавий світ професій», «Цінність здоров’я»  «Абетка від А до Я – все про здоров’я».
 
Чільне місце в системі виховної здоров'язберігаючої роботи потрібно відводити формуванню в учнів навичок здорового способу життя: постійно організовувати різноманітні оздоровчі ігри, диспути, виховні вправи, котрі мають на меті навчити учнів берегти і примножувати своє здоров'я та здоров'я оточуючих.
 
Сучасний педагог повинен умти активно  використовувати творчі елементи програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком», а саме такі форми роботи як: «Крісло автора», «Ранкові зустрічі». Коли діти бажають один одному успіху, гарного настрою, цікавляться самопочуттям і справами то, звісно, дитина охочіше йтиме щоранку до школи. Ранкові зустрічі створюють позитивну атмосферу на весь день.
 
Однією з провідних ланок виховної роботи у напрямку збереження і зміцнення здоров'я  є тісна співпраця класного керівника (клсовода, вихователя) з батьками учнів класу: «Гарна постава – запорука краси і здоров’я людини» , «Ранкова гімнастика – шлях до здоров’я», «Руховий спосіб життя – запорука здоров’я» , «Правильне дихання – ключ до здоров’я» , «Зустріч з лікарем офтальмологом» - ці та безліч інших тем будуть не лише цікавими та пізнавальними, а допоможуть запобігти багатьом проблемам зі здоров'ям.
 
Тут варто приділяти велику увагу інтеграції суспільного та родинного виховання, тому майже всі позакласні виховні заходи мають проходити за участю дітей, батьків та громадськості. 
Всю виховну роботу в класі потрібно спрямувати на диференціацію та індивідуалізацію виховання, ширший і глибший вияв здібностей та уподобань школярів.
 
 На класних годинах, на уроках читання для організації здоров'язберігаючого виховного впливу варто використовувати прийом казкотерапії. Дитина, яка часто слухає казки, стає більш уважною, витриманою, а якщо у казці показано як саме, за допомогою чого і для чого потрібно берегти своє здоров'я, а потім така казка ще й розігрується у вигляді театралізованої діяльності, то ефект буде доволі видимим.  Дитяча казка – це одна з найдоступніших можливостей для гармонійного фізичного і психічного розвитку дитини. 
 
Зміцнити та зберегти набуті навички охорони здоров'я можна і за допомогою арт-техніки, в основі якої лежить творча діяльність. За допомогою арт-техніки дитина має можливість більш яскраво виразити свої переживання та почуття. Крім того, творча діяльність, допомагає зняти емоційне напруження, сприяє підвищенню дитячої самооцінки, впевненості у власних силах, задовольняє потреби дитини у самовираженні. Але тут не достатньо буде просто занять з малювання чи уроків трудового навчання. Арт-терапія передбачає таку творчу діяльність, яка матиме на меті не лише вираження творчого потенціалу, а й корекцію тих емоційних чи фізичних станів, які створюють навколо дитини "антиздоровий вакуум". До таких видів арт-терапії можна віднести малювання піском, техніки орігамі та квіллінгу, моделювання та конструювання з різноманітних природних та штучних матеріалів, боді-арт на долонях та ін.
 
Практика широкого застосування інноваційних технологій в школі, доступність кишенькових комп'ютерів, смартфонів та планшетних ПК для учнів теж має свою негатиивну сторону: дитячі очі стомлюються.  Безумовно, творче впровадження в навчально-виховний процес елементів цікавих сучасних проектів та програм - важлива складова якісної системи освіти, проте, яке же зберегти при цьому дитяче здоров'я? Вихід є. Інноваційний гуманітарний проект “Гармонія інтелекту та здоров’я - “ПіснеЗнайка”, що сприяє гармонійному розвитку дітей поліпшує стан фізичного і психічного здоров’я (попереджує перевтому і стрес); орієнтує на здоровий спосіб життя, розвиває духовний світ; формує цілісне сприйняття світу. Учні прослуховують навчальні пісні під час занять з образотворчого мистецтва, художньої праці, каліграфічних хвилинок, коли вчитель помічає, що школярі втомлені, або навпаки занадто активні. Зазвичай неголосно звучить одна композиція, наприклад, «Зорі» або «Сонце». Пісня «Зорі» є більш заспокійливою, а «Сонце» має активізуюючий. 
 
Під час проведення уроків з елементами програми “Здоров’я” за методикою О. Дубогай, школярі на кілька хвилин кладуть собі на голівки білі подушечки з йодованою сіллю, яка позитивно впливає на відновлення функції щитовидної залози. До того ж, коли дитина тримає на голові соляну подушечку, вона випростовується, відстань від ока до парти стає оптимальною, формується постава. 
 
У позаурочний час дітям набути корисних умінь і навичок, а також зміцнити здоров’я допомагають дотримання режиму дня, виконання загартовуючих процедур, рухливі ігри, прогулянка на свіжому повітрі, дихальні вправи з використанням чарівних мішечків із сухими травами. Також слід залучати молодших школярів до збирання лікарських рослин, проводити бесіди, досліди, спостереження, ігри, розваги, екскурсії на оздоровчу тематику, знайомити дітей з будовою дитячого організму, на заняттях використовати валеохвилинки. Саме постійне використання ігрових ситуацій, цікавих завдань, оздоровчих вправ сприяє всебічному вихованню дітей, їх пожвавленню.
 
Отже, ефективність роботи класного керівника початкової школи визначається тим, що поєднується тривала комплексна інтенсивна оздоровча профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дитини в школі. 
 
Забезпечуючи формування навичок здорового способу життя, навчайте дитину зміцнювати та берегти своє здоров’я, здоров’я членів родини  та оточення. Постійно прагніть навчити учнів учитися, цінувати життя і здоров’я, розуміти себе, свої можливості, пізнавати кращі грані своєї душі. Лише тоді виправдається кредо: "Здорова дитина - здорова нація".

 

Немає коментарів. Ваш буде першим!