Українська мова та література

Урок української мови у 6 класі

16 березня 2015 - Любов Миколаїв

 Тема. Повторення та узагальнення вивченого про числівник.

Мета:

-          закріпити вміння учнів розрізняти числівник з – поміж інших частин мови, які можуть мати числове значення, визначати їх морфологічні ознаки, з’ясовувати синтаксичну роль та виражальні засоби;

-         удосконалювати вміння правильно відмінювати числівники та вживати їх у різних типах мовлення; вдосконалювати навички редагування, збагачувати словниковий запас учнів фразеологізмами, прислів’ями, приказками;

-         розвивати мовлення і логічне мислення школярів, уміння працювати з науковими джерелами, виділяти головне, точно передавати наукову інформацію, аналізувати та порівнювати мовні явища, розвивати творчі здібності школярів, комунікативну, соціальну, пізнавальну, самоосвітню та особистісну компетенції;

-         формувати культуру мовлення і спілкування;

-         виховувати почуття любові до своєї землі й усього що є на ній, зацікавити історією рідного міста і краю.

-         Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

-         Міжпредметні зв’язки: українська мова, математика.

-         Форма проведення: урок – примирення.

-         Форми роботи: індивідуальна, парна, групова, колективна

-         Методи:метод «спільний проект  «Чи знаєте ви, що?», дослідницько-пошуковий проект «Роль числівника у мовленні», «Зразки усної народної творчості із використанням числівників».

-         Обладнання: мультимедійний проектор, екран, комп’ютер,

 

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Учитель математики. Діти, сьогодні у нас урок незвичайний… (стук у двері, заходить поштар із телеграмою)

  Добрий день, учні 6-го класу! Після магнітних бур21грудня 2012 року цифри та літери посварилися. Тепер ми не можемо розв’язувати завдань. Допоможіть! Президент планети Математика пан Рівниця.

  Тож вирушаймо на допомогу мешканцям планети. А супроводжувати нас у подорожі буде вчитель української мови Миколаїв Л. В.        

 

Вчитель математики. Мова  складається зі звуків, символів, букв, слів, речень, правил, своєї історії. У людства є намагання створити універсальну мову, мову всього світу. Есперанто,

Не треба винаходити велосипед! Такою мовою є математика! Її слова, речення, правила однаково зрозуміють і українці, і китайці й інші. Причому, якщо недоліком нашої звичайної мови спілкування є те, що ми не завжди один одного розуміємо, то в математиці такого немає!

Вчитель мови. Я готова подати руку примирення вчителеві математики. Математика і мова. Що поєднює ці, здається, на першший погляд різні предмети.

Наш  урок -  інтегрований. Тільки що ви почули нове слово (інтегрований). Можливо, хтось знає значення цього слова?

Інтегрований урок об’єднує блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми.

Проблема нашого уроку примирити цифру з літерою. Зверніть увагу на

епіграф нашого уроку.

ІІ. Оголошення мети уроку

Щоб примирити букву і цифру ми повинні:

Для цього потрібно виконати ряд завдань.

Вчитель математики

Математика .А якою вона буде завтра? Можна напевно сказати, що завтра вона стане ще могутнішою, ще більш потрібною людям, ніж сьогодні. Не знаючи математики, не можна сконструювати комп’ютер, літак, побудувати будинок, стадіон .

Для підрахунку предметів використовують числа 1, 2, 3, 4, 5 і т.д. Такі числа однаково знадобляться для підрахунку яблук у вазі, вантажівок у гаражі, учнів у класі. Вони використовуються також для вимірювання величин. Пригадаємо відомі вже величини. Це довжина, площа, маса, час, швидкість. Для кожної з них використовують свої одиниці вимірювання. Ми говоримо, наприклад, 2 сантиметри, 15 квадратних метрів, 3 кілометри, 45 хвилин, 60 кілометрів за годину. І тут можна сказати, що йде підрахунок, але не предметів, а одиниць вимірювання.

Але числа з’являються не тільки тоді, коли ми рахуємо предмети або одиниці вимірювання. Підраховувати доводиться і багато іншого: автобусних маршрутів у місті і рейсів літаків між містами, уроків математики в навчальному році та ін. Існують різноманітні випадки, в яких треба використовувати числа для підрахунку чого-небудь. Це число.

Вчитель мови

А що таке числівник? Звернемося до історичної довідки слайди № 5,6,7,8

У середині 18 ст. Михайло Ломоносов у своїй граматиці вперше назвав числівники особливою частиною мови. Такими вони є ідо нашого часу.

Розглянемо історію виникнення деяких чисел: 5 – п’ять пальців п’ясті, 40 – «мішок» ( мішок, у який поміщалося 40 шкірок соболів чи білок, бо саме стільки ішло на пошиття шуби)

10 000 – тьма, 100 000 – легіон, 1 000 000 – леодр, 10 000 000 – ворон, 100 000 000 – колода.

Дробові числа також були відомі. Українці частот говорили:  «половина», «півтора», «півтретя», «півкопи», «пів полукіпок».

ІІІ. Повторення і узагальнення понять і засвоєння відповідної  системи знань.

Мова

На попередніх уроках ми вивчали тему  «Числівник» і зрозуміли, наскільки важливою є ця частина мови. Без числівників не існуватиме жодна наука, без них ми безпорадні в щоденному житті. Вміння правильно вимовляти, писати числівники, узгоджувати їх з іменниками потрібні нам повсякчас, на кожному уроці, зокрема і на математиці. Спробуємо в цьому сьогодні переконатися.

Запрошую до лінгвістичного двобою.

 

Числівник як частина мови

Числівником називається самостійна частина мови, яка означає число, кількість предметів або їх порядок при лічбі та відповідає на питання  скільки? котрий?

Розряди числівників

Кількісні можуть бути цілими, дробовими, збірними, простими, складними, змінюються за відмінками.

Порядкові можуть бути простими, складеними, змінюються за числами, родами, відмінками (слайди 9, 10, 11)

Мофологічні ознаки:

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Виняток становить числівник один, який змінюється за родами числами відмінками.

Порядкові числівники змінюються за родами, числами, відмінками, як прикметники.

Початкова форма числівника – Н. в. (для кількісних), чоловічий рід Н. в. однини (для порядкових) .

Синтаксична роль

1.     Кількісні числівники можуть виступати в ролі різних членів речення.

Підмета: дев’ять ділиться на три;

Іменної частини складеного присудка: п’ять на п’ять – двадцять п’ять;

Додатка: сім помножити на сім – сорок дев’ять .

2.     Порядкові числівники, як правило,виступають у реченні

              Узгодженим означенням: І четвертий рік минає тихенько Поволі.

 Зрідка обставиною: Спортивні змагання розпочинаються о десятій годині

3.     Кількісні і порядкові числівники входять до складу стійких висловів – фразеологізмів

Грати першу скрипку; Пяте колесо до воза; Сім пятниць на тиждень.

 

Словниковий диктант

Два, двоякий, подвоїти, двоє, двоїтися, другий, другорядний, двійка, двочлен, двійник, три, потрійний, трійка,трикутник, потроїти, троє, чотири, чотиризначний, четвірка, чверть, четверо, почетверити, четвертий, четвертувати, п’ять, п’ятихвилинний, п’ятий, п’ятірка, п’ятеро.

 Наша шкільна атмосфера пронизана такими догмами: "математика не для всіх", "математика складна наука" і т.д. Деяких дітей навіть лякають математикою: "Не будеш слухатися, задам тобі двадцять прикладів з математики!"... Як Бабаєм :))

Подаю руку примирення вчителеві математики

Щоб допомогти мешканцям планети, виконаємо відповідні математичні завдання. Це прекрасна можливість практичного використання числівників. (слайди № 11-19)

     

Подаю руку примирення вчителеві української мови

Важливою орфограмою у числівника є:

 

Мякий знак

1. У числівниках 5,6, від девяти(9) до двадцяти(20) і тридцяти(30) у Н. в. та  З. в. в кінці ставимо мякий знак

2.  У непрямих відмінках після мяких приголосних перед  о  в числівниках 5,6 від 9-20,30, від 50-80 – пишемо мякий знак

Виняток: чотири в О. в. чотирма

3. Назви десятків від 50 – 80 та сотень від 500-800 пишемо без мякого знака в середині слова.

Уявна ситуація.

Однокласник погано зрозумів тему і попросив вашої допомоги. Робота із перфокартою (слайди 22, 23, 24)

Робота з перфокартою

«Правопис числівників на ь».

 

№ з/п

ь

ь

Слова

1

+

 

чотирьох,

2

+

 

мільярд,

3

+

 

одинадцять,

4

 

+

п’ятсот сімдесят три,

5

 

+

дев’яносто,

6

 

+

сто сорок другий

7

+

 

вісьмох,

8

+

 

п’ятнадцять,

9

 

+

одна десята,

10

 

+

шістдесят,

11

+

 

трьохсот,

12

 

+

п’ятсот,

 

 

«Правопис числівників на ь».

 

№ з/п

ь

ь

Слова

1

 

 

чотирьох,

2

 

 

мільярд,

3

 

 

одинадцять,

4

 

 

п’ятсот сімдесят три,

5

 

 

дев’яносто,

6

 

 

сто сорок другий

7

 

 

вісьмох,

8

 

 

п’ятнадцять,

9

 

 

одна десята,

10

 

 

шістдесят,

11

 

 

трьохсот,

12

 

 

п’ятсот,

 

 

 

 

 

 

 

 

Подаю руку примирення вчителеві математики

 

Учитель математики. (слайди 25 -32) мова-математики може дати вам можливість значно розширити свій купол, під яким ви живите! Що в свою чергу дасть вам можливість і більше пізнати, і спрогнозувати, і знайти вихід, і навіть заробити більше грошей. Звісно, її перед цим треба вивчити.

Рівняння -  це не просто рівність

З однією змінною  чи кількома.

Рівняння   -  це думок активність,

Це  інтелекту боротьба.

То ж будьте творчими, активно розвивайтесь.

Долайте труднощі у своєму житті,

Але з рівняннями, прошу, не розлучайтесь.

Вони послужать нам ще в майбутті.

 

 

 

Алгоритм

1 крок. Коли нам пропонують задачу, ми читаємо її українською мовою.

2 крок Потім перекладаємо на мову математики.

3 крок Розв’язання.

4 крок Відповідь записуємо українською мовою.

 

 

Подаю руку примирення вчителеві української мови

Сполучення числівників з іменниками

1.       числівник один узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку

2.       числівник 2,3,4, вимагає Н. в.  множини

3.       числівник 5 і далі – Р. в. множини

4.       півтора – іменника чоловічого роду у Р. в. однини, півтори – іменника жіночого роду однини, півтораста  - іменника Р. в. множини

5.       збірні числівники ніколи не поєднуються з іменниками жіночого роду та неживими предметами.

   

Правильність наголошування є однією з ознак культури мовлення. При виробленні акцентуаційних норм українська мова має далеко більше труднощів, ніж у формуванні лексики. Звернімо увагу на наголоси

 

Зараз ми спробуємо  описати число та числівник у скарбниці народної мудрості. Прислів’я та приказки мають як буквальний, так і переносний, образний зміст. Історик зможе відшукати в них свідоцтва пам’ятних подій минулого, юрист – неписані закони народного життя, етнограф – зниклі традиції та обряди.

Гра

Отже, числівник як частина мови посідає значне місце в казках. Він сприяє відтворенню реальної дійсності, позначаючи дати, кількість предметів, їхнє призначення.

А математик шукає у фольклорі ситуації, які зможе змоделювати, описати своєю мовою.

Подаю руку примирення вчителеві математики

Ви всі знаєте, що людський мозок складається з двох півкуль, і в залежності від того, яка з них домінує у мозковій діяльності, ми умовно поділяємось на математиків та гуманітаріїв. Але є люди, які можуть проявляти здібності у різних галузях.

 

Подаю руку примирення вчителеві української мови

 

I. 1              (один, одна, одне) - як прикметник

II.                                       2-4

     Н.    два                  три                          чотири

     Р.    двох                 трьох                      чотирьох

     Д.    двом                трьом                      чотирьом

     З.     два                   три                          чотири

             або                   або                          або

             двох                 трьох                     чотирьох

    О.     двома               трьома                   чотирма

    М.    (на)двох           (на)трьох               (на)чотирьох

III.                                    5 - 20, 30  

     Н.     п’ять                                            п’ятнадцять

     Р.      п’яти (п’ятьох)                           п’ятнадцяти (ох)

     Д.     п’яти (п’ятьом)                           п’ятнадцяти (ом)

     З.      п’ять (п’ятьох)                           п’ятнадцять (ох)

     О.     п’ятьма (п’ятьома)                     п’ятнадцятьма (ома)

     М.     (на) п’яти (ох)                            (на) п’ятнадцяти (ох)

     Н.    сім                                                 вісім

     Р.     семи, сімох                                   восьми, вісьмох

     Д.     семи, сімом                                  восьми, вісьмом

     З.      сім, сімох                                     вісім,  вісьмох

     О.     сьома, сімома                              вісьма, вісьмома

     М.     (на) семи, сімох                          (на) восьми, вісьмох

IV.                                 50, 60, 70, 80

        Н. п’ятдесят

        Р.  п’ятдесяти (ох)

        Д. п’ятдесяти (ом)

        З.  п’ятдесят (ох)

        О. п’ятдесятьма (ома)

        М. (на)п’ятдесяти(ох)

V.                                       40, 90, 100

Н., З. сорок, дев’яносто, сто

Р., Д., О., сорока, дев’яноста, ста

М. (на) сорока, дев’яноста, ста

 

 

 

 

VI.                                       200 – 900

Н.  двісті                                       п’ятсот   

Р.  двохсот                                    п’ятисот

Д. двомстам                                  п’ятистам

З.  двісті, двохсот                         п’ятсот 

О. двомастами                              п’ятьмастами  (п’ятьомастами)

М. (на) двохсот                             (на) п’ятистах

VII       Нуль, тисяча, мільйон, мільярд – як іменники                                   

VIII     Збірні – як відповідні кількісні числівники

Кільканадцять, кількадесят – як числівники п’ять

IX         Дробові

               Чисельник – як кількісний числівник

               Знаменник – як прикметник у множині

                                     або як порядковий числівник

X

                   Півтор (а), (и), (аста) -    не відмінюються

У складених кількісних числівниках – відмінюються всі частини,

 у складених порядкових – тільки останнє слово.

Тестові завдання

   

   

 

«Котра година?»

         У якому відмінку вживається порядковий числівник у датах?

         Як треба поставити запитання при потребі дізнатися точний час?

         Яким числівником позначаються години, а яким хвилини?

   

Подаю руку примирення вчителеві математики

 


Подаю руку примирення вчителеві української мови

Культура мовлення

Культуру мовлення визначають за тим, як вона вживає числівники

IV. Підсумок уроку/

V. Повідомлення оцінок.

 VI. Домашнє завдання. Опрацювати питання на індивідуальних картках.

Теги: Числівник
Рейтинг: +1 Голосов: 1 1279 переглядів

Немає коментарів. Ваш буде першим!