Трудове навчання

Чарівний гачок

9 квітня 2014 - Велентина Радченко

Програма

ГУРТКА «УМІЛІ РУКИ»

(вивчення в’язання гачком іграшок для шкільного «Пальчикового театру»)

Пояснювальна записка 

      Програмою передбачено ознайомлення уч­нів з одним із найдавніших і найпоширеніших видів декоративно-ужит­кового мистецтва - в'язанням гачком. Пройшовши через віки, в'язання гачком дійшло до наших днів, отримало величезний розвиток і займає не останнє місце серед цілого ряду найулюбленіших занять рукоділь­ниць. Багато красивих, корисних і необхідних у повсякденному житті речей можна виготовити, вміючи в'язати. Клубок ниток і невеличкий інструмент - гачок - приховують у собі необмежені можливості. Сьо­годні в'язання гачком проходить новий виток популярності, адже це захоплююче та нескладне заняття дає змогу за порівняно короткий час виготовляти красиві та унікальні речі, а навчитися в'язати гачком не­складно, навіть легше, ніж спицями. Крім того, до цього часу не при­думано машину, яка б імітувала в'язання гачком (на відміну від в'я­зання спицями), а ручна робота цінується у всьому світі.

Мета програми: сформувати навички використання техніки в’язання гачком; не просто навчити гуртківців виготовляти іграшки для пальчикового театру, а й показати дітям їх творчі можливості, стимулювати їх до власної творчої діяльності до самовираження та самовдосконалення; прищепити інтерес до мистецтва; виховувати художній смак і працьовитість.

             Вивчення технології виготовлення виробів, в'язаних гачком пе­редбачається через проектно-технологічну діяльність. Як результат ро­боти над змістом програми, учні мають виконати проект. Проект має складатись із 1) портфоліо, куди входить: обґрунтування вибору теми проекту, його актуальність, план роботи з виконання проекту, план проектної діяльності, вимоги до виробу чи критерії виробу, визначення необхідних знань та умінь, інформація про еволюцію техніки чи виробу, вироби-аналоги та їх аналіз, конструювання власного виробу (опис, ескізні замальовки - клаузура; схеми; креслення; технологія виготов­лення виробу), добір матеріалів за їх властивостями; добір інструмен­тів; економічне обґрунтування; міні-маркетингові дослідження, рекла­ма; фото готового виробу;

2) виготовленого виробу.

Великий інтерес учнів має викликати можливість в’язання іграшок для шкільного «Пальчикового театру» на основі української народної казки: «Котик і півник», «Колосок», «Котигорошко», «Ріпка».

При виготовленні задуманого виробу можна використовувати різні способи виконання в'язаного полотна. Особливо цікавими виглядають вироби, де поєднуються між собою різні види візерунків в'язання.

Під час виконання проекту важливо звертати увагу на його мате­ріалоємність і вартість.

Захист проекту можна здійснювати за таким орієнтовним планом: чи відповідає готовий виріб задуму, розробленим критеріям; які орієн­товні матеріальні затрати, скільки часу виготовлявся виріб; що нового внесено у технологію виготовлення подібних виробів, оформлення ви­робу; яка орієнтовна вартість виробу та її порівняння з вартістю таких виробів у художніх салонах, ринках тощо; які труднощі виникали під час виконання творчого проекту, шляхи їх подолання; порівняння ре­альних результатів із завданнями, які планувались з виконання твор­чого проекту; чому отримали саме такий результат; що потрібно зро­бити для того, щоб мати кращі результати роботи; плани на майбутнє. Для захисту проекту можна використати презентацію проекту, вико­нану в програмі, наприклад, Роwег Роіnt.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

           Курс навчання в гуртку розраховано на один рік навчання. Програма передбачає 144 год. на рік, зайняття проводиться 2 рази на тиждень по 2 години.

          Програма курсу розрахована на дітей 12-16 річного віку.

 

 

Навчально-тематичний план

 

 

  №

           

                Розділ,тема

 

Кількість годин

 

 

 

усього

теоретичні

практичні

1

2

3

4

5

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Загальні відомості про технологію в'язання гачком

18

6

12

 

Проектування та виготовлення виробів технікою в'язання гачком

28

4

24

3

Виготовлення іграшок для шкільного пальчикового театру

6

2

4

4

В’язання іграшки – котика до народної казки «Котик і півник»

6

2

4

5

В’язання іграшки – півника

10

2

8

6

В’язання іграшки - лисички

6

1

5

 

Техніка в’язання гачком іграшок до народної казки «Колосок»

22

2

20

7

В’язання іграшок  –  дві мишки

12

2

10

8

В’язання іграшки – півника 

10

2

8

 

Техніка в’язання іграшок до народної казки «Котигорошко»

40

6

34

9

В’язання іграшки - триголового змія

30

5

25

10

В’язання іграшки - Котигорошка

10

1

9

 

Робота над проектом.

«Пальчиковий театр»

26

20

6

11

Підготовка експонатів на виставки

2

-

2

12

Екскурсії, конкурси, вікторини

2

2

-

13

Підсумкове заняття

2

2

-

14

Захист проектів

2

2

-

 

                 Всього

     144

46

98

 

Зміст програми

1. Вступне заняття.

Мета: Провести запис учнів. Ознайомити їх ї планом на рік. Продемонструвати зразки робіт. Провести інструктаж, щодо правил поведінки учнів під час занять

2. Загальні відомості про технологію в'язання гачком.

 Історія виникнення гачкування.

Ознайомлення учнів з історією гачкування, пряжею, різними видами гачків. Формувати риси характеру, як старанність, акуратність, любов до в'язання

Практична робота.

 Косичка. Стовпчик без накиду 

Ознайомлення учнів з технікою виконання "косички", "стовпчика без накиду", правильними положенням рук під час в'язання гачком

 Півстовпчик з накидом

Ознайомити учнів з технікою виконання "півстовпчика з накидом".

Стовпчик з одним накидом

Ознайомлення учнів з технікою виконання "стовпчика з одним накидом".

Лицьові та зворотні стовпчики

Ознайомлення учнів з технікою виконання "лицьові та зворотні стовпчики".

 Стовпчик з двома накидами

Ознайомлення учнів з технікою виконання "стовпчика з двома накидами". Формування навиків культури праці

 Стовпчик з трьома накидами

Ознайомлення учнів з технікою виконання "стовпчика з трьома накидами".

 Схрещений стовпчик

Ознайомлення учнів з технікою виконання "схрещеного стовпчика".

Дужки з повітряних петель

Ознайомлення учнів з технікою виконання "Дужки з повітряних петель". Вдосконалення майстерності гуртківців у виконанні елементів.

Пишний стовпчик

Ознайомлення учнів з технікою виконання "пишного стовпчика". Формування навиків культури праці.

Довгі петлі

Ознайомлення учнів з технікою виконання "довгої петлі". Вдосконалення майстерності гуртківців у виконанні елементів.

 Збільшення і зменшення стовпчиків

Ознайомлення учнів з технікою виконання "збільшення і зменшення стовпчиків".

Проектування та виготовлення виробів технікою в'язання гачком.

3.Виготовлення іграшок для шкільного пальчикового театру.

Практична робота.

        Вчити дітей добирати товщину пряжі, її колір, номер гачка, виконувати ескіз іграшки,способи з’єднання  дрібних деталей з основою.

4. В’язання іграшки – котика до народної казки «Котик і півник».

Практична робота.

      Послідовність в’язання іграшки –котика. Підбір пряжі за кольором. З’єднання дрібних деталей (хвостик, лапки, вушка, голівки) до тулуба. Оздоблення іграшки.

        

5. В’язання іграшки – півника.

Практична робота.

     Послідовність в’язання іграшки – півника. Підбір пряжі за кольором. З’єднання дрібних деталей (хвостик, гребінь, дзьоб, сережки, голівка) до тулуба. Оздоблення іграшки.

 

6. В’язання іграшки – лисички.

     Практична робота.

      Послідовність в’язання іграшки –лисички. Підбір пряжі за кольором. З’єднання дрібних деталей (хвостик, лапки, вушка, голівки) до тулуба. Оздоблення іграшки.

Техніка в’язання гачком іграшок до народної казки «Колосок»

7.В’язання іграшок  –  дві мишки

Практична робота.

      Послідовність в’язання іграшки –мишки. Підбір пряжі за кольором. З’єднання дрібних деталей (хвостик, лапки, вушка, голівки) до тулуба. Оздоблення іграшки.

8.В’язання іграшки – півника 

Практична робота.

     Послідовність в’язання іграшки – півника. Підбір пряжі за кольором. З’єднання дрібних деталей (хвостик, гребінь, дзьоб, сережки, голівка) до тулуба. Оздоблення іграшки.

Техніка в’язання іграшок до народної казки «Котигорошко»

 9.В’язання іграшки - триголового змія.

Практична робота.

     Послідовність в’язання іграшки – триголового змія. Підбір пряжі за кольором. Оздоблення іграшки.

10.В’язання іграшки – Котигорошка.

Практична робота.

     Послідовність в’язання іграшки – Котигорошка. Підбір пряжі за кольором. З’єднання дрібних деталей (голівка, ніжки, ручки, булава) до тулуба. Оздоблення іграшки.

Робота над проектом «Пальчиковий театр»

    11. Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту. Робота з інформаційними джерелами. Створення банку ідей. Аналіз та систематизація інформації. Розроблення ескізного малюнка виробу.

Підбір (або створення за допомогою електронної програми) схеми візерунка та способу виконання в'язанних іграшок.

Технологічна   послідовність   виготовлення іграшок:

•  виконання ескізу в’язаних іграшок;

• добір пряжі, її кольору для в'язання іграшок;

• виконання контрольного зразка, розрахунок щільності в'язання, кількості петель і необхідної кількості пряжі;

•  виготовлення деталей іграшок;

• з'єднання деталей іграшок між собою;

• оздоблення іграшок;

• остаточна обробка іграшок.

Контроль якості виробу. Економічне обґрунтування виробу. Маркетингові дослідження. Розроблення реклами.

 12.Підготовка експонатів на виставки

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі «Знай і люби свій край»

13.Екскурсії, конкурси, вікторини

Проведення екскурсії в музеї,виставки. Проведення вікторини та конкурсу «Кращі персонажі до української народної казки»

Виступ «Пальчикового театру»  для учнів школи.

14.Підсумкове заняття

Заключний виступ «Пальчикового театру»  для учнів школи.

15.Захист проектів

Захист учнівських проектів. Визначення кращих робіт. Нагородження гуртківців грамотами.

 

  Прогнозований результат і методи його діагностики по закінченню реалізації програми:

-         удосконалення практичних навичок по вивченню театрального мистецтва шляхом народних українських казок «Пальчикового театру» ;

-         виявлення та підтримка обдарованих гуртківців, розвиток їх художньо-естетичного таланту;

-         створення творчих робіт для проведення персональних виставок;

-         виготовлення робіт для участі у обласних та Всеукраїнських конкурсах;

-         розширення пізнавальних інтересів дітей про історію української народної казки шляхом дитячих театральних вистав;

-          забезпечення змістового дозвілля дітей;

-         створення умов для самореалізації творчої особистості дітей.

У процесі реалізації даної програми учні мають:

1)знати:

-         основні дані про види декоративно-ужиткового мистецтва, естетику та театральне мистецтво;

-         відомості про історію в’язання гачком, способи в’язання виробів;

-         основні матеріали, інструменти та види оздоблень; 

-         правила техніки безпеки та правилами користування інструментами та матеріалами;

-         правила організації робочого місця та робочого часу;

-         способи та прийоми виготовлення виробів;

-         прийоми поєднання технік в’язання гачком при виготовленні виробів;

-         умовні позначення при виготовленні в’язаних виробів;

-         основи кольорознавства та композиції;

-         умови конкурсу у виставках різних рівнів;

-         алгоритм роботи над авторськими роботами проектами;

2)уміти:

-         користуватися інструментами, працювати із різними видами пряжі;

-         використання різних технік в’язання при виготовлення іграшок «Пальчикового театру»;

-         виготовляти іграшки за власним задумом;

-         виготовляти вироби практичного застосування;

-         застосовувати одержані знання у виступі «Пальчикового театру»;

-         дотримуватися акуратності, чіткості при виконання робіт.

 

 

 

 

 

 

 

Література

1.         Волшебный клубок. - М.: АСТ, Астрель, 2001.

 

2.         Золушка вяжет. -№2(103). -2003.

 

3.    Еременко Т.И. Кружок вязания крючком: Пособие для учителя. -М.: Просвещение, 1984.

 

4.    Еременко Т.И. Рукоделие. - М.: Легкая и пищевая промьішлен-ность, 1981.

 

5.         Кульська-Кравченко Н.М. Декоративні в'язані вироби. - К.: Тех­ніка, 1985.

 

6.         Кульська-Кравченко Н.М. Техніка в'язання крючком. - К.: Техніка, 1977.

 

7.         Магия вязания. - К.: СПД Задорожньй М.В., 2001

 

8.    Мульги А.Я. Рукоделие в школе. - М.: Просвещение, 1971.

 

9.         Парад прихваток разной формы // Валя-Валентина. - 2003. - №7.

 

10.Прикрась свій дім / Л.П.Гура, Л.Є. Жоголь, Н.М.Ісупова. - К.: Тех­ніка, 1990.

 

11.Рукоделие: Популярная знциклопедия/Гл. ред. И.А.Андреева. - М.: Большая Рос. Энциклопедия, 1992.

 

12.Техника рекоделия: В 2 ч. 4.1. Вязание на спицах. Вязание крюч­ком. Вышивание крестом. Цветное вышивание/ Пер. с нем. Т.Н.Дорожкиной. - Мн.: Полымя, 1994.

 

13.Узоры для вязания крючком/ Сост. Лотоцкая Л.В., Лотоцкая О.А. -К.: Будівельник, 1993.

 

14.Чудесные прихватки - хороший подарок для хазяйки // Вален­тина. - 2003. - №10.

 

 

 

 

Список сайтів

1)    http://by-hand.ru/item/view/1336

 

2)    http://club.osinka.ru/forum-12

 

3)    http://crochet.korabel.net/home_textile/

 

4)    http://forum/sudaruschka.int.ru/index/

 

5)    http://klubochek.net/igrushki_i_intery

 

6)    http://www.uzelok.in/?Istoriya_vyazaniya_kryuchkom

 

7)    http://www.krestiki.info/

 

8)    http://moikompas.ru/compas/crochet

Рейтинг: 0 Голосов: 0 2553 перегляду

Немає коментарів. Ваш буде першим!