Фізика

“Вивчення явища електромагнітної індукції

Тема: Лабораторна робота  “Вивчення явища електромагнітної індукції”.

Мета уроку: дослідити явище електромагнітної індукції; перевірити знання теорії на практиці (залежність ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного потоку, визначення напряму індукційного струму за допомогою правила Ленца); розвивати експериментаторські здібності.

Тип уроку: урок формування і вдосконалення вмінь та навичок

Урок з фізики на тему

Урок призначений для викладання учням сьомого класу. Передбачає обгрунтування визначення та функцій світлових явищ. Метою уроку є навчання  учнів розрізняти світлові явища, їх значення та функції; розвиток умінь розв‘язувати фізичні задачі; виховання інтересу до вивчення предмету.