Календарне планування

Календарний план. Навчання грамоти. 1 клас.

12 вересня 2010 - Мусикапа

Навчання грамоти

(4 год/тиждень)

М. Вашуленко, О. Прищепа
 
№ з/п
Зміст навчального матеріалу
Дата
Відп.
Прим.
Добукварний період
 
1.
Здрастуй, школо! Знайомство з Букварем.
 
 
 
2.
Ознайомлення з письмовим приладдям. Розміщення малюнків посередині, вгорі, внизу сторінки, ліворуч, праворуч. Розфарбовування малюнків. Розвиток зв’язного мовлення.
 
 
 
3.
Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень.
 
 
 
4.
Закріплення правил користування письмовим приладдям. Бесіда за малюнком. Виділення з мовлення слів, речень. Розфарбовування малюнків.
 
 
 
5.
Закріплення знань про речення. Слухання і розповідь казки. Уявлення про діалог. Складання речень за заданою графічною моделлю.
 
 
 
6.
Чітке промовляння назв зображених предметів. Обведення, домальовування, розфарбовування.
 
 
 
7.
Розширення уявлень дітей про слово та речення. Ознайомлення зі словами – ознаками предметів та словами, що означають дії.
 
 
 
8.
Ознайомлення з основним рядком сітки зошита. Зображення предметів у рядку. Складання речень за малюнками. Розфарбовування малюнків.
 
 
 
9.
Логічні вправи запитаннями хто це? що це? Розподіл предметів за семантичними групами (тварини, посуд, овочі, одяг тощо).
 
 
 
10.
Закріплення вміння писати у рядку. Бесіда за малюнками. Зображення прямих, похилих ліній у рядку. Розфарбовування малюнків. Розвиток зв’язного мовлення.
 
 
 
11.
Ознайомлення учнів зі складом. Поділ слів на склади.
 
 
 
12.
Ознайомлення з міжрядковою. Виділення складових частин предметів, розміщених у рядку та поза ним. Складання окремих речень за малюнками. Розфарбовування малюнків штрихами.
 
 
 
13.
Поняття про наголос як сильніше вимовлюваний склад.
 
 
 
14.
Закріплення вміння писати у рядку з міжрядковою лінією. Розфарбовування малюнків рухами пальців.
 
 
 
15.
Практичне уявлення про немовні звуки та звуки мовлення. Основні мовленнєві органи.
 
 
 
16.
Похила лінія сітки зошита. Ознайомлення з похилим положенням зошита під час письма. Зображення прямих похилих ліній.
 
 
 
17.
Голосні та приголосні звуки, їх умовне позначення фішками. Робота з дитячою книгою.
 
 
 
18.
Зображення прямих похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі и внизу. Розфарбовування. Розвиток зв’язного мовлення.
 
 
 
19.
Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів. Моделювання звукової структури слів.
 
 
 
20.
Закріплення вміння письма похилих ліній, заокруглених унизу і вгорі.
 
 
 
21.
Уявлення про тверді і м’які приголосні, їх умовне позначення.
 
 
 
22.
Письмо півовалів та овалів. Наведення контуру метелика. Самостійне домальовування метеликів.
 
 
 
23.
Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів.
 
 
 
24.
Повторення правил письма. Вправляння у письмі овалів окремо і в поєднанні. Розфарбовування.
 
 
 
25.
Повний звуковий аналіз мовлених слів.
 
 
 
26.
Зображення петель з похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка(вусиків). Домальовування ягід, огірків.
 
 
 
27.
Закріплення вмінь виконувати мовний аналіз (речень, слів).
 
 
 
28.
Порівняння елементів у рядку і на малюнку, знаходження спільного. Письмо плавним рухом знизу вгору. Розфарбовування одягу дітей.
 
 
 
29-30.
Підсумкові, узагальнюючі уроки добукварного періоду, на яких відбувається закріплення, відпрацювання набутих умінь.
 
 
 
31-32.
Повторення правил письма у зошиті. Письмо великого овала, петель. Поєднання овала з півовалом, прямою. Закріплення письма у рядку інших елементів.Домальовування своїх предметів у малюнки. Розфарбовування різними рухами пальців.
 
 
 
33.
Букварний період
Звук [ а ], позначення його буквами Аа.
 
 
 
34.
Письмо букви а. Звуковий аналіз слова з виучуваною буквою. Розфарбовування малюнка, у якого є звук [а].
 
 
 
35.
Звук [ у ], позначення його буквами Уу.
 
 
 
36.
Підготовчі вправи до написання букви у.
 
 
 
37.
Звук [o ], позначення його буквами Оо.
 
 
 
38.
Письмо рядкової букви о.
 
 
 
39.
Звук [ и ], позначення його буквою и.
 
 
 
40.
Письмо букв и, у. Самостійне складання розчерків. Ознайомлення з безвідривним письмом складових елементів літер. Закріплення письма літер о, а. Складання речень за малюнком. Виділення звуків [и], [у] в словах котики, мурчики. Розфарбовування малюнків.
 
 
 
41.
Звук [ м ], позначення його буквами Мм. Читання прямих складів з вивченими літерами.
 
 
 
42.
Письмо рядкової букви м. Письмо прямих, обернених складів з буквою м, слова мама. Розфарбовування малюнків.
 
 
 
43.
Закріплення звукового значення вивчених літер.
 
 
 
44.
Закріплення письма вивчених літер.
 
 
 
45.
Звук [ і ], позначення його буквами Іі. Звук [і] в ролі окремого слова.
 
 
 
46.
Письмо рядкової букви і. Схематичне зображення предметів у рядках одночасно з письмом слів. Підбір слів до схем. Розфарбовування малюнка.
 
 
 
47.
Звуки [ н ], [ н ], позначення їх буквами Нн.
 
 
 
48.
Письмо малої літери н, складів і слів з нею. Аналіз складових елементів літери. Визнач складу з даним звуком у словах коні, кавун, вікно.
 
 
 
49.
Закріплення звукового значення букви н, умінь читати з нею склади, слова і речення.
 
 
 
50.
Закріплення письма малої букви н. Звукобуквений аналіз слів малина, калина.
 
 
 
51.
Звук [ в ], позначення його буквами Вв.
 
 
 
52.
Письмо рядкової букви в. Письмо закритої і відкритої букви в. Письмо складів ві, ва, ов.
 
 
 
53.
Закріплення звукового значення букви, уміння читати склади, слова, тексти.
 
 
 
54.
Закріплення письма букви в у словах і складах.
 
 
 
55.
Звуки [ л ], [ л’], позначення їх буквами Лл.
 
 
 
56.
Письмо малої букви л. Зіставлення форми букв м і л. Письмо складів і слів з літерою л.
 
 
 
57.
Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою л. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень.
 
 
 
58.
Письмо великої літери Л. Зіставлення форм великої і малої літер.Письмо слів і речень з великою літерою Л. Списування з друкованих слів.
 
 
 
59.
Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою л. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень.
 
 
 
60.
Письмо великої літери А. Порівняння великої букви А з Л. Письмо складів і слів з великою буквою А. Диктант вивчених букв. Списування з друкованих складів.
 
 
 
61.
Звуки [ с ], [ с ], позначення їх буквами Сс.
 
 
 
62.
Письмо рядкової букви с, складів і слів з нею.
 
 
 
63.
Закріплення звукового значення букви с. Читання складів, слів, речень, текстів.
 
 
 
64.
Письмо великої літери С, складів і слів з нею.
 
 
 
65.
Звук [ к ], позначення його буквами Кк. Словниково-логічні вправи. Робота з текстом „Миколин сокіл”.
 
 
 
66.
Письмо великої літери О. Диктант вивчених букв.
 
 
 
67.
Закріплення літери к.
 
 
 
68.
Письмо рядкової букви к, складів і слів з нею. Верхнє, середнє, нижнє поєднання літери к з іншими.
 
 
 
69.
Підсумковий урок. Розповіді учнів за змістом опрацьованих текстів. Заучування скоромовок зі сдів учителя.
 
 
 
70.
Закріплення вміння писати малу літеру к.
 
 
 
71.
Звук [ п ], позначення його буквами Пп. Практичне ознайомлення з анаграмами. Розвиток комбінаторних умінь з вивченими звуками.
 
 
 
72.
Письмо великої букви І. Письмо слів, речень з літерою. Диктант складів з малою буквою і.
 
 
 
73.
Закріплення букви п. Бесіда про народне свято Івана Купала.
 
 
 
74.
Закріплення вміння писати вивчені літери.
 
 
 
75.
Підсумковий урок. Аналітико-синтетичні вправи з вивченими буквами і звуками.
 
 
 
76.
Письмо великої букви М. Письмо складів, слів, речень.
 
 
 
77.
Звуки [ р ], [ p’], позначення їх буквами Рр. Словниково-логічні вправи.
 
 
 
78.
Письмо малої букви п. Письмо складів типу па, ап, пл, пу; слів з буквою п.
 
 
 
79.
Закріплення звукового значення букви р. Інтонаційне читання. Розвиток артикуляційно-вимовних умінь учнів. Виконання словниково-логічних вправ.
 
 
 
80.
Письмо великої літери П, слів і речень з нею. Закріплення вмінь письма великих літер.
 
 
 
81.
Звуки [ т ], [ т‘], позначення їх буквами Тт. Словниково-логічні вправи на практичне розрізнення родових і видових назв. Читання складів, слів, тексту з буквою т. Практичне ознайомлення зі словами-омонімами(котики, лисички).
 
 
 
82.
Письмо рядкової букви р. Письмо складів, слів з буквою р. Списування з друкованих слів.
 
 
 
83.
Закріплення букви т у словах, реченнях, текстах.
 
 
 
84.
Закріплення вивчених літер. Самодиктант.
 
 
 
85.
Підсумковий урок на закріплення вивчених літер. Інтонаційне читання діалогічного тексту і розповідь казки „Котик і Півник”.
 
 
 
86.
Письмо рядкової букви т, складів і слів з буквою т.
 
 
 
87.
Звук [ e ], позначення його буквами Ее.
 
 
 
88.
Письмо великої букви Т, слів з нею.
 
 
 
89.
Закріплення знань і вмінь, пов‘язаних з голосними звуками та вивченими відповідними буквами. Розповіді учнів про рідне село, та села, у яких їм доводилось бувати.
 
 
 
90.
Письмо рядкової букви е, складів і слів з нею.
 
 
 
91.
Узагальнюючий урок. Читання за текстами Букваря та Супутника Букваря.
 
 
 
92.
Письмо великої букви Е, складів і слів з нею. Повторення письма вивчених великих букв.
 
 
 
93.
Звуки [ д ], [ д‘ ], позначення їх буквами Дд. Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [ д ], [ д‘ ] у зіставленні з [ т ], [ т‘ ].
 
 
 
94.
Письмо рядкової букви д, складів і слів з нею.
 
 
 
95.
Закріплення звуків [ д ], [ д‘ ], літер Дд. Розповіді учнів про спостереження та участь у садінні дерев. Опрацювання тексту „Парк на пустирі”.
 
 
 
96.
Закріплення вміння писати вивчені літери. Упізнавання літери за елементами.
 
 
 
97.
Опрацювання текстів за Супутником Букваря.
 
 
 
98.
Письмо великої букви Н.
 
 
 
99.
Звуки [ з ], [ з‘ ], позначення їх буквами Зз. Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними звуками. Заучування скоромовок. Бесіда на тему „ Зимові розваги”.
 
 
 
100.
Письмо великої букви У. Порівняння великої і малої графем. Письмо слів, речень з У.
 
 
 
101.
Закріплення звуків [ з ], [ з ] та букв Зз. Логічні вправи «Свійські і дикі тварини».
 
 
 
102.
Письмо малої букви з. Письмо складів оз, аз, зл, зи, слів, речень.
 
 
 
103.
Закріплення букви з. Опрацювання тексту „У зоопарку”.
 
 
 
104.
Письмо великої букви З, слів і речень з нею.
 
 
 
105.
Буква ь (м’який знак). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Бесіда на тему „Що дає нам льон?”.
 
 
 
106.
Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими літерами. Письмо речення із словами, у яких є м’який знак.
 
 
 
107.
акріплення букви ь. Вправляння у порівняльному звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними в кінці слова і складу. Буквосполучення ьо. Інтонаційне читання текстів.
 
 
 
108.
Закріплення вміння писати вивчені букви.
 
 
 
109.
Звук [б], букваБ, б ("бе"). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б](дуб, рибка)
 
 
 
110.
Письмо малої буквиб. Письмо слів з буквою б. Письмо знака питання
 
 
 
111.
Закріплення літериб. Робота над інтонацією питальних речень
 
 
 
112.
Письмо великої буквиБ. Письмо слів, речень з буквоюБ. Повторення вивчених букв
 
 
 
113.
Підсумковий урок на опрацювання звука [б], літериб. Вправи на зіставлення вимови і написання слів з буквами (звуками)б-п
 
 
 
114.
Закріплення вміння писати літери. Малюн- ковий диктант
 
 
 
115.
Звук [г], буква Г, г ("ге"). Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів і складів(біг, ріг, бігти, могти). Логічні вправи "Де живе?", "Де росте?"
 
 
 
116.
Письмо малої букви г (с. 1 зошита 2 вико­ристати для додаткових завдань)
 
 
 
117.
Звук [ґ], букваҐ, ґ ("ґе"). Засвоєння україн­ських слів, поданих у Букварі, зі звуком [ґ], буквою ґ (вимова, читання)
 
 
 
118.
Письмо великої літериГ. Письмо складівГа, Ге, Гу. Письмо окремих слів, речення з вели­кою літероюГ
 
 
 
119.
Закріплення звуків [г], [ґ], букв г, ґ. Відпра­цювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів
 
 
 
120.
Письмо літериґ, складів, слів
 
 
 
121.
Вправи на читання та орфоепічні тренуван­ня (скоромовки, потішки)
 
 
 
122.
Письмо великої літериҐ. Порівняння вели­кої Уз великимиЛ, М. Письмо складів, слів, речень. Вправляння у письмі поєднання Ґв
 
 
 
123.
Звук [ч], букваЧ, ч ("че"). Робота над орфо­епічно правильним (твердим) вимовлянням звука Гч] перед усіма голосними, крім [і]
 
 
 
124.
Письмо малої буквич. Письмо слів, речення з буквоюч
 
 
 
125.
Закріплення буквич. Бесіда про Українські Карпати, життя і працю людей у гірських умовах
 
 
 
126.
Письмо великої буквиЧ. Зіставлення буквЧ, У. Закріплення вміння писати вивчені букви
 
 
 
127.
Підсумковий урок на вивчення літерич, зву­ка [ч]. Вивчення вірша "Карпати". Розповіді дітей про враження від гірської природи
 
 
 
128.
Закріплення вміння письма букв. Розрізнення друкованих букв і відповідних їм рукописних
 
 
 
129.
Звук [й], буква Я, й ("ій", "йот"). Вправи з розвитку фонематичного слуху
 
 
 
130.
Письмо малої букви й. Наведення і письмо слів, речень
 
 
 
131.
Закріплення звука [й], букви й. Ознайомлен­ня з буквосполученням йо
 
 
 
132.
Письмо великої букви Й. Складання розпо­віді за малюнком
 
 
 
133.
Узагальнюючий урок на вивчені літери
 
 
 
134.
Ознайомлення учнів із письмом у зошиті без друкованої основи. Письмо малих, потім вели­ких літер. Списування названих учителем букв із дошки чи таблиці "Письмо великих і малих літер"
 
 
 
135.
Звук [х], буква X, х ("ха"). Гра на розвиток уяви "Подорож до лісу"
 
 
 
136.
Письмо малої букви х. Письмо слів, речення. Диктант прямих складів
 
 
 
137.
Закріплення звука [х], букви х. Інтонаційне читання тексту "Пісенька про козлика"
 
 
 
138.
Письмо великої букви X.
 
 
 
139.
Підсумковий урок на вивчення літери х. Зіставлення звуків 1x1 - Ггі у складах і словах
 
 
 
140.
Закріплення вміння писати малу і велику букву Х,х. Самодиктант
 
 
 
141.
Буква Я, я. Позначення буквою я звука [а] у сполученні з [й] та іншими м’якими приго­лосними
 
 
 
142.
Письмо малої букви я
 
 
 
143.
Читання слів, речень і текстів з буквою я в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення [й], м’яких приголосних з наступним голосним [а]
 
 
 
144.
Письмо великої букви Я
 
 
 
145.
Підсумковий урок на вивчення букви я. Вправляння у звуко-буквеному аналізі буквар­них слів
 
 
 
146.
Робота в зошиті без друкованої основи. Скла­довий аналіз букв. Списування друкованих складів з дошки
 
 
 
147.
Звук [ж], буква Ж, ж ("же"). Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах. Заучу­вання скоромовок
 
 
 
148.
Письмо малої букви ж
 
 
 
149.
Закріплення звука [ж]. Опрацювання україн­ської народної казки "Лисиця і Журавель"
 
 
 
150.
Письмо великої букви Ж
 
 
 
151.
Узагальнюючий урок на вивчені літери
 
 
 
152.
Робота в зошиті без друкованої основи. Зак­ріплення письма великих букв Ж, Я, X. Письмо слів із цими буквами. Списування з дошки речення: Сиди рівно під час письма
 
 
 
153.
Звук [ш], буква 1Л, иі ("ша"). Зіставлення зву­ків [ш] — [ж] у складах і словах. Бесіда про ди­тячі ігри — спортивні та інтелектуальні
 
 
 
154.
Письмо малої букви ш
 
 
 
155.
Закріплення звука [ш], букви ш. Опрацювання тексту "Хороша гра", робота над виразністю чи­тання речень, різних за метою висловлювання
 
 
 
156.
Письмо великої букви Ш
 
 
 
157.
Підсумковий урок на вивчені літери ш. Роз­виток мовлення на тему "Як я допомагаю тва­ринам узимку"
 
 
 
158.
Робота в зошиті без друкованої основи.
 
 
 
159.
БукваЇї, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про Київ — столицю України
 
 
 
160.
Письмо букв 1, ї
 
 
 
161.
Закріплення літери Ї. Заучування напам’ять вірша про Україну
 
 
 
162.
Письмо великої букви К
 
 
 
163.
Звуки |ц|. Ги,"і , буква Ц, ц ("це")
 
 
 
164.
Письмо малої букви ц. Письмо складів типу це, ця
 
 
 
165.
Закріплення літери ц. Опрацювання тексту "Циркова залізниця"
 
 
 
166.
Письмо великої букви Ц
 
 
 
167.
Буква Ю, ю. Позначення нею звукосполучення [йу]. Читання та заучування напам’ять вірша Лесі Українки "Пісенька весняної води"
 
 
 
168.
Письмо великої букви В. Наведення та самос­тійне письмо речень з буквою В
 
 
 
169.
Закріплення букви ю на початку слова і складу. Робота над українською народною казкою "Івасик Телесик"
 
 
 
170.
Письмо малої букви ю
 
 
 
171.
Буква ю на позначення звука [у] та м’якості приголосного. Робота над оповіданням М.Ко­цюбинського "Десять робітників"
 
 
 
172.
Письмо великої буквиЮ
 
 
 
173.
Підсумковий урок на вивчення літери ю
 
 
 
174.
Робота в зошиті без друкованої основи
 
 
 
175.
Буква Є, є на позначення звукосполучення [йе]. Ознайомлення з оповіданням В.Сухо- млинського "Барвисте коромисло"
 
 
 
176.
Письмо малої букви є
 
 
 
177.
Буква є. Оповідання «Морозів малюнок».
 
 
 
178.
Письмо великої букви Є. Порівняння з по­дібними великими буквами, їх елементами —
0, С, X,Ж
 
 
 
179.
Підсумковий урок на вивчення літери є. Робота над віршем С.Черкасенка "Зима і весна" - виразне читання, читання в особах
 
 
 
180.
Робота в зошиті без друкованої основи
 
 
 
181.
Буква Щ, щ ("ща"), позначення нею звуко­сполучення [шч]. Бесіда на тему "Наша Батьківщина"
 
 
 
182.
Письмо малої букви щ
 
 
 
183.
Закріплення букви щ. Вправи на звуко-бук- вений аналіз слів
 
 
 
184.
Письмо великої букви Щ. Закріплення пись­ма вивчених букв
 
 
 
185.
Урок на тему "Дванадцять місяців". Розпові­ді дітей про спостереження у природі в різ­ні пори року. Читання-заучування (на вибір) віршів з букваря
 
 
 
186.
Письмо великої букви Р. Закріплення великих букв з подібними складовими елементами
 
 
 
187.
Звук [ф], буква Ф, ф ("еф"). Робота над пра­вильним артикулюванням і вимовою звука [ф]. Бесіда про професії
 
 
 
188.
Письмо малої букви ф. Письмо букв з подіб­ними складовими елементами
 
 
 
189.
Закріплення звука [ф]. Робота над фрагмен­тами казок Івана Франка "Фарбований лис" і "Ріпка"
 
 
 
190.
Письмо великої букви Ф. Безвідривне поєд­нання першого елемента з другим. Письмо буквосполучень Фе, Фр, Фа
 
 
 
191.
Звуки [дж], [дз], буквосполученя дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дж], [дз].
 
 
 
192.
Письмо великої букви Д.
 
 
 
193.
Закріплення звуків [дж], [дз]. Робота над текстом «Лісовий майстер».
 
 
 
194.
Письмо буквосполучення Дз, дз.
 
 
 
195.
Звук [дж], позначення його буквосполученням дж.
 
 
 
196.
Письмо буквосполучення Дж, дж. Порів­няння з буквосполученням Дз, дз
 
 
 
197.
Апостроф. Спостереження за звуками, позначу- ваними літерами, між якими ставиться апос­троф. Вимова і написання слів з апострофом
 
 
 
198.
Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лінії (початок з крапки)
 
 
 
199.
Алфавіт. Читання (за бажанням - заучуван­ня напам’ять) українського алфавіту. Підго­товка до "Свята Букваря"
 
 
 
200.
Списування рукописного алфавіту, поєднання букв у зошиті без друкованої основи. Читання алфавіту
 
 
 
201.
Тарас Григорович Шевченко — великий укра­їнський поет. Читання уривків віршів поета
 
 
 
202.
Письмо пунктуаційних знаків. Наведення і списування рукописного тексту
 
 
 
203.
Читання уривків віршів Т.Г.Шевченка
 
 
 
204.
Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи
 
 
 
205.
Леся Українка — велика українська поетеса
 
 
 
206.
Виконання творчих письмових вправ. Пись­мо в зошиті без друкованої основи
 
 
 
207.
Інтонаційне читання (заучування напам’ять) вірша "Вишеньки". Робота з книжкою вір­шів Лесі Українки для дітей
 
 
 
208.
Виконання творчих завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи
 
 
 
209.
Михайло Коцюбинський. Казка "Про двох цапків"
 
 
 
210.
Списування з Букваря. Напівголосний самодиктант
 
 
 
211.
Продовження роботи над казкою Михайла Коцюбинського "Про двох цапків". Робота з дитячою книжкою
 
 
 
212.
Списування з Букваря загадок у зошит без друкованої основи
 
 
 
213.
Оповідання "Перо і олівець"
 
 
 
214.
Списування прислів’їв із Букваря. Складан­ня слів зі складів: ґу-, -нок, -дзик, Та-, -ка, ду-, біл-, -бок
 
 
 
215.
Завершення роботи з Букварем. Робота з ди­тячою книжкою
 
 
 
216.
Списування з Букваря самостійно обраного тексту. Письмо в рядку пунктуаційних знаків. Свято Букваря
 
 
 
 
Файли до статті:

article115_1.doc | 278 Kб | Завантажено: 2594 разів
Рейтинг: 0 Голосов: 0 30708 переглядів

Немає коментарів. Ваш буде першим!