Календарне планування

Календарний план. Математика. 2 клас.

3 вересня 2010 - Мусикапа

МАТЕМАТИКА (ЗА ПІДРУЧНИКОМ М. В. БОГДАНОВИЧА) 

№ з/п
Зміст навчального матеріалу
Сторінка підручника, № завдання
Дата
Прим.
І семестр
Повторення матеріалу
 
 
1
Десяток. Лічба в межах 20. Повторення таблиць додавання й віднімання чисел 2 і 3. Поняття «вартість монет». Розв’язування простих задач
С. 3-4
№1-4
 
 
2
Утворення чисел другого десятка, їх назви. Лічба у межах 20. Повторення таблиць додавання й віднімання чисел 4 і 5. Задачі на знаходження суми. Складання задач за малюнками
С. 4-6
№5-15
 
 
3
Сантиметр. Дециметр. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізків
С. 6-7 № 16-24
 
 
4
Назви компонентів дій додавання й віднімання. Таблиці додавання й віднімання чисел 6 і 7. Порівняння довжин відрізків. Доба і тиждень
С. 7-8 № 25-33
 
 
5
Переставна властивість додавання. Задачі на збіль­шення (зменшення) числа на кілька одиниць
С. 8-Ю № 34-42
 
 
 
6
Вартість. Одиниці вартості — гривня, копійка. Розв’язування прикладів і задач
С. 10-11 № 43-48
 
 
7
Зв’язок додавання й віднімання. Вправи
на засвоєння таблиць додавання й віднімання
у межах 10. Задачі на знаходження суми та остачі
С. 11-12 № 49-57
 
 
8
Додавання частинами. Повторення таблиць віднімання у межах 10. Складання задач на різницеве порівняння
С. 12-14 № 58-64
 
 
9
Додавання частинами. Порівняння виразу і числа. Задачі на знаходження суми та остачі
С.14-15 № 65-71
 
 
10
Рік і місяці. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Додавання й віднімання виду 19 + 1, 19 - 1, 19 - 9, 10 - 10. Складання й розв’язування задач
С.15-16 № 72-80
 
 
Таблиці додавання й віднімання чисел. Задачі на дві дії. Дужки
11
Таблиці додавання й віднімання числа 2 з переходом через десяток. Вимірювання й креслення відрізків. Задачі на знаходження невідомого доданка
С.17-18 № 81-88
 
 
12
Таблиці додавання й віднімання числа 3 з переходом через десяток. Відрізки та ламані лінії. Довжина ламаної
С. 18-20 № 89-96
 
 
13
Таблиці додавання й віднімання числа 4 з переходом через десяток. Вимірювання довжини ламаної лінії. Задачі на знаходження суми та остачі
С.20-21 № 97-105
 
 
14
Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв’язування і порівняння простих задач
С.22-23 №106-113
 
 
15
Таблиці додавання й віднімання числа 5 з переходом через десяток. Вирази зі змінною. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею
С.23-24 № 141-122
 
 
16
Вправи та задач і на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел 2-5. Многокутник та його елементи
С. 25-26 № 123-132
 
 
17
Таблиці додавання й віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прості задачі, в яких використовується поняття «стільки ж»
С. 26-28 № 133-140
 
 
18
Таблиці додавання й віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання й розв’язування задач за схематичним записом їх умови. Знаходження невідомого доданка
С.28-29 № 141-148
 
 
19
Вправи на засвоєння пройдених випадків додавання й віднімання. Задачі на знаходження суми. Творча робота над задачею. (Розгляд двох задач, які мають спільну частину умови)
С.29-30 № 149-155
 
 
20
Таблиці додавання й віднімання числа 8 з переходом через десяток. Задачі на знаходження невідомого зменшувального. Вимірювання довжини ламаної лінії
С.31-32 № 156-163
 
 
21
Задачі на дві дії (ознайомлення).
Знаходження значень виразів з буквеними даними
С.32-34 №164-170
 
 
22
Таблиці додавання й віднімання числа 9 з переходом через десяток. Периметр чотирикутника. Розв’язування задач за даним планом
С.34-36
№171-177
 
 
23
Розв’язування задач за планом. Вправи
на засвоєння таблиць додавання й віднімання
С.36-37 № 178-184
 
 
24
Периметр трикутника. Розв’язування задач двома способами (ознайомлення)
С.37-39 № 185-190
 
 
25
Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Задачі на дві дії
С.39-41
№191-198
 
 
26
Знаходження значень виразів з дужками. Розв’язування задач на дві дії
С. 41-42 № 199-208
 
 
27
Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування)
 
 
 
Нумерація чисел від 21 до 100
28
Утворення і назви чисел від 21 до 39. Розв’язування складених задач
С. 43-44 № 209-218
 
 
29
Утворення і назви чисел від 40 до 89. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Розв’язування складених задач
С.45-46 № 219-229
 
 
ЗО
Утворення і назви чисел від 90 до 100. Складання виразів на дві дії за текстовою умовою
С.46-48 № 230-239
 
 
31
Лічба десятками. Утворення чисел з десятків та одиниць. Творча робота над задачею
С.48-49 № 240-247
 
 
32
Порівняння чисел і виразів із застосуванням знаків «більше», «менше». Сантиметр, дециметр, метр. Вимірювання метром
С.49-51 № 248-255
 
 
33
Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній таблиці. Порівняння виразів і числа. Знаходження значень виразів на дві дії
С.51-52 № 256-263
 
 
34
Письмова нумерація; запис чисел у нумераційну таблицю. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків у двоцифровому числі. Порівняння чисел
С.53-55 № 264-272
 
 
35
Письмова нумерація: запис чисел під диктовку. Знаходження значень виразів та їх порівняння
С. 55-56 № 273-279
 
 
36
Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє й наступне число до даного. Додавання й віднімання одиниці. Ознайомлення з гривнею
С. 56-57 № 280-289
 
 
37
Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією. Кут. Кути многокутника. Творча робота над задачею
С.57-58 № 290-299
 
 
38
Закріплення випадків додавання й віднімання, пов’язаних з нумерацією чисел. Види кутів. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка
С.58-59 №300-306
 
 
39
Додавання й віднімання розрядних чисел другого розряду (круглих десятків). Розв’язування простих і складених задач
С. 60 №307-314
 
 
40
Розв’язування прикладів і задач на додавання й віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка. Складання виразів за текстовою умовою. Творча робота над задачею
С. 60-61 №315-322
 
 
41
Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар. Час. Одиниці часу — доба, місяць, рік
С.61-62 № 323-330
 
 
 
42
Розв’язування задач на дві дії складанням виразу (ознайомлення). Повторення пройденого
С. 63 №331-334
 
 
 
43
Година і хвилина. Знаходження числових значень буквених виразів. Задачі на знаходження третього доданка
С.64
№ 335-341
 
 
 
44
Повторення й закріплення вивченого
 
 
 
 
45
Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування)
 
 
 
Усне додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток
46
Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Загальний випадок. Різні задачі на дві дії
С.65-66 № 342-350
 
 
47
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які двічі містять відношення «на... більше» («менше»). Поняття «довжина» і «ширина» прямокутника
С.66-67 №2 351-358
 
 
48
Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадку обчислень виду: 50-30,54 + 3.
Виконання учнями короткого запису задачі у зошиті. Порівняння довжин відрізків
С.67-68 № 359-366
 
 
49
Застосування загального правила додавання дво­цифрових чисел до обчислень виду: 20 + 47, 2 + 47. Розв’язування задач складанням виразу
С.68-69 № 367-374
 
 
50
Квадрат. Периметр квадрата. Застосування різних способів знаходження суми двоцифрових чисел
С.69-70 № 375-382
 
 
51
Числові вирази (термін). Складання задач за розв’язком
С. 71
№ 383-387
 
 
52
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок)
С. 72
№ 388-392
 
 
53
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на дві дії, в яких потрібно результат першої дії порівняти з одним із даних задачі
С.72-73 № 393-399
 
 
54
Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток до обчислень виду: 79 - 40, 79 - 4. Складання задач за малюнками
С.73-74 № 400-407
 
 
55
Закріплення пройденого. Побудова квадрата на па­пері у клітинку. Знаходження периметра квадрата
С.74-75 №408-413
 
 
56
Задачі на знаходження невідомого від’ємника. Закріплення пройденого
С.75-76 №414-424
 
 
57
Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування)
 
 
 
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел
58
Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв’язування простих і складених задач
С.77-78 № 425-430
 
 
59
Письмове додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. Творча робота над задачею
С.78-79 №431-438
 
 
60
Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом. Творча робота над задачею
С. 79
№ 439-446
 
 
61
Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування складених задач
С. 80
№447-452
 
 
62
Коротка форма коментування письмового віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування простих і складених задач
С.81-82 № 453-460
 
 
63
Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Вирази зі змінною
С.82-83 №461-468
 
 
64
Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування)
 
 
 
65
Підсумковий урок за семестр
 
 
 
ІІ семестр
Усне додавання й віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток
66
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок). Розв’язування й порівняння простих і складених задач
С.85-86
№ 478-487
 
 
67
Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв’язування задач і прикладів. Вирази зі змінною
С. 86-87 № 488-494
 
 
68
Додавання виду 38 + 4. Розв’язування задач двома способами
С. 87-88 № 495-503
 
 
69
Додавання виду 76 + 4. Задачі на дві дії   .
С.88-89 № 504-511
 
 
70
Додавання виду 38 + 52. Задача, яка включає рух назустріч один одному
С.89-90 №512-520
 
 
71
Усне віднімання виду 40 - 8. Використання шкали лінійки для знаходження результатів віднімання
С.90-91 № 521-529
 
 
72
Закріплення прийомів віднімання чисел виду 40 - 8. Порівняння виразу і числа. Складання задач заданим виразом (складання задач за даним розв’язанням)
С. 92
№ 530-536
 
 
73
Віднімання виду 53 - 8. Творча робота над задачею
С. 93
№ 537-544
 
 
75
Закріплення прийомів загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею
С.95-96 № 555-559
 
 
 
76
Віднімання виду 50-34. Складання задачі за даним.її розв’язанням
С.96-97 № 560-567
 
 
77
Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Складання задач за коротким записом
С.97-98 № 568-575
 
 
78
Закріплення вивченого. Розв’язання прикладів і задач
С.98-99 № 576-582
 
 
79
Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування)
 
 
 
Арифметичні дії множення й ділення
80
Множення (ознайомлення). Знак множення. Заміна прикладів на додавання прикладами на множення і прикладів на множення прикладами на додавання
С. 100-101 № 583-590
 
 
81
Читання прикладів на множення. Назви компонентів та результату дії множення. Задачі на множення
С. 102-103 № 591-600
 
 
82
Складання таблиць на множення числа 2. Задачі на множення
С. 103-104 № 601-608
 
 
 
83
Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв’язування задач на множення
С. 105-106 №609-617
 
 
84
Знаходження значень виразів на дві дії рівного ступеня. Задачі на множення
С. 106-107 № 618-628
 
 
85
Задачі на дві дії різного ступеня. Знаходження значень виразів. Циліндр. Конус
С.107-108 № 629-635
 
 
86
Задачі на дві дії різного ступеня. Знаходження значень виразів на дві дії рівного ступеня. Переставна властивість множення
С.108-109 № 636-642
 
 
87
Ділення (ознайомлення). Знак ділення. Назви компонентів та результату дії ділення
С.109-110 №
 
 
88
Зв’язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладу на множення
С.111-112 Л’ь 650-657
 
 
89
Складання таблиці ділення на 2
С.112-113 № 658-633
 
 
90
Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язу­вання задач на ділення на рівні частини і ділення на вміщення. Порівняння задач на ділення
С.113-114 № 664-669
 
 
91
Назви чисел при діленні. Прості та складені задачі на застосування дії ділення
С.114-115 № 670-679
 
 
92
Розв’язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 2
С.116-117 № 680-689
 
 
93
Складання виразів з дужками. Розв’язування задач за планом
С.117-118 Л^ 690-697
 
 
94
Складання таблиці множення числа 3. Пояснення даного розв’язання задачі
С. 118-119 № 698-705
 
 
95
Вправи і задачі на застосування й заучування таблиці множення числа 3. Розгляд задачі у різному її формулюванні
С. 119-120 № 707-714
 
 
96
Коло і круг. Центр і радіус. Розв’язування прикладів і задач на пройдені випадки арифметичних дій. Порівняння задачі на множення і задачі на додавання
С.120-122 № 715-722
 
 
97
Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на заучування таблиці множення числа 3. Пояснення даного розв’язання задачі. Розв’язування задач за планом
С.122-123 № 723-729
 
 
98
Складання виразів з дужками за текстовим форму­люванням. Взаємозв’язок дій множення та ділення (повторення). Творча робота над задачею
С. 123-124 № 730-737
 
 
99
Самостійна робота. Повторення й закріплення вивченого
 
 
 
100
Розв’язування прикладів і задач на дві дії різного ступеня. Творча робота над задачею
С. 124-125 № 738-745
 
 
101
Складання таблиці ділення на 3
С. 126-127 № 749-754
 
 
 
102
Розв’язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3. Розв’язування й порівняння задач на ділення на рівні частини та на вміщення
С. 127 №755-761
 
 
103
Розв’язування прикладів і задач на пройдені випадки арифметичних дій. Вирази на 2 і 3 дії, знаходження їхніх значень. Робота над математич­ними термінами. Творча робота над задачею
С.128-129 № 762-771
 
 
104
Розв’язування задач на дві дії різних ступенів. Знаходження значень буквених виразів
С. 129-130
№ 772-779
 
 
 
105
Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. Складання задач заданим виразом. Розв’язування задач на ділення
С. 130-131 Л’ь 780-787
 
 
106
Повторення таблиці ділення на 3. Розв’язування задач на ділення на три дії за даним планом
С. 131-132 № 788-796
 
 
107
Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування)
 
 
 
 
108
Складання таблиці множення числа 4
С.132-133 № 797-804
 
 
109
Вправи і задачі на застосування і заучування таблиці множення числа 4. Творча робота над задачею
С.133-134 № 805-812
 
 
 
110
Засвоєння таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, які включають знаходження зменшуваного. Зв’язок множення й ділення
С.135-136 № 813-818
 
 
643-649
 
 
111
Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв’язування задач
С. 136-137 № 819-827
 
 
 
112
Засвоєння таблиці ділення на 4. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Зна­ходження сторони квадрата за даним периметром
С.137-138 № 828-834
 
 
113
Засвоєння таблиці множення числа 4 і ділення на 4. Розв’язування задач на дві дії різних ступенів. Складання задачі за її розв’язанням
С. 138
№ 835-842
 
 
114
Половина, третина, чверть, п’ята частина числа (ознайомлення). Дії з іменованими числами
С. 139-140 № 843-852
 
 
115
Складання таблиці множення числа 5. Застосування таблиці для знаходження значень виразів і розв’я­зування задач. Знаходження значень виразів, в яких одна і та сама буква зустрічається двічі
С. 140-142 № 853-863
 
 
116
Розв’язування задач, що включають збільшення або зменшення числа в кілька разів. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 5
С. 142-144 № 864-873
 
 
117
Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення із задачею на дві дії, яка включає зменшення числа у кілька разів
С.144-145 № 874-879
 
 
118
Таблиці ділення на 5. Прості і складені задачі, які включають ділення на 5. Задачі на дві дії, які включають збільшення або зменшення в кілька разів
С.145-146 № 880-888
 
 
119
Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Складені задачі, які включають збільшення або зменшення суми в кілька разів
С.146-147 № 889-896
 
 
120
Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів
С. 147-148 № 897-903
 
 
121
Застосування порядку виконання арифметичних дій. Задачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) числа в кілька разів
С.148-149 № 904-914
 
 
122
Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування)
 
 
 
Повторення в кінці року
123
Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання й віднімання, пов’язані з нумерацією
С.150-151 №915-921
 
 
124
Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування задачі на три дії
С. 151
№ 922-926
 
 
125
Додавання й віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток (табличні випадки)
С. 152
№ 927-932
 
 
126
Додавання й віднімання виду: 57 + 3, ЗО - 4
С. 152-153 № 933-940
 
 
127
Додавання й віднімання виду: 47 + 8, 62 - 5
С. 153-154 N° 941-947
 
 
128
Перевірка дій додавання, віднімання. Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел
С. 154-155 № 948-954
 
 
129
Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання задач за виразом
С. 155-156 № 955-959
 
 
130
Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд
С. 156
№ 960-965
 
 
131
Таблиці множення й ділення на 2. Розв’язування задач
С. 157
№ 966 972
 
 
132
Таблиці множення й ділення на 3. Розв’язування задач
С.157-158 № 973-978
 
 
133
Таблиці множення й ділення на 4. Розв’язування задач
С. 157
№ 966-972
 
 
134
Таблиці множення й ділення На 5. Розв’язування задач
С.157-158 № 973-978
 
 
 
135
Частини. Зв’язок ділення й множення. Розв’язування задач
С. 158-159 № 979-987
 
 
136
Тематичне оцінювання (контрольна робота, тесту­вання, усне опитування)
 
 
 
 
137
Повторення й закріплення вивченого
 
 
 
138
Повторення й закріплення вивченого
 
 
 
 
139
Повторення й закріплення вивченого
 
 
 
140
Підсумковий урок за рік
 
 
 
 
Файли до статті:

article95_1.doc | 231 Kб | Завантажено: 2527 разів
Рейтинг: 0 Голосов: 0 31756 переглядів

Немає коментарів. Ваш буде першим!