Українська мова та література

Оксана Іваненко. Повість

 Повість Оксани Іваненко "Друкар книжок небачених" про найвідомішого в Україні першодрукаря  Івана Федорова.

У національному відродженні нашого народу, розбудові і зміцненні України як суверенної держави, в розвитку самобутньої української культури, складовою якої є рідна мова, що згідно з чинним "Законом про мови" набула статусу державної, особлива увага звертається на рівень мовленнєвого спілкування, зокрема культура усного і писемного мовлення, яка є невід'ємною рисою освіченої людини.

Дієслово. Система вправ на закріплення

Система вправ, розроблена для узагальненнь та систематизації знань учнів з теми "Дієслово". Вправи можна використати на будь-якому етапі уроку.

Займенник. Добірка вправ на закріплення вивченої теми

Впарви підібрано з урахуванням обширності теми, включено різнорівневі завдання. Є завдання на повторення раніше вивчених тем.

Таблиця з української літератури

Таблиця "Вирази, які допоможуть при складанні оповідання" призначена для роботи з учнями 5 - 6 класів.