Навчальні предмети

Природні зони Африки

 Урок географії в 7 класі

Тема. Куба – соціалістична республіка в Америці.

Тема. Куба – соціалістична республіка в Америці.

Мета: сформувати в учнів систему знань про територію, особливості острівного положення, природи та історичного розвитку Куби, її народонаселення, культуру та господарство; продовжувати формувати вміння працювати з географічними картами, самостійно добирати інформацію про країни, користуючись різноманітними джерелами інформації, в тому числі мережею Інтернет; розвивати вміння складати публікації та презентувати результати своєї пошукової роботи; виховувати толерантне ставлення до культури інших народів.
Сучасні ландшафти Українського Полісся, природоохоронні території.

Конспект уроку з географії

Тема: Сучасні ландшафти Українського Полісся, природоохоронні території.

Мета: Сформувати в учнів уявлення про сучасні ландшафти зони мішаних лісів; систематизувати знання про фізико-географічні області зони мішаних лісів, скласти їхню характеристику; розширити  екологічне мислення учнів шляхом подання їм інформації про природоохоронні території Українського Полісся.

Тихий океан. Урок з географії для учнів 6 класу.

Урок з географії на тему "Тихий океан". 6 клас

Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану; продовжити формування навичок роботи з картами; практично застосовувати знання з біології, фізики, хімії; розвивати критичне та логічне мислення; посилювати інтерес до знань.