Навчальні предмети

Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення інтерактивних занять з географії

Для ефективного застосування інтерактивних методів, у тому числі й для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його засвоїти, вчитель має ретельно спланувати свою роботу:

- використовувати методи, що враховують вікові особливості учнів і відповідають їхньому досвіду роботи з інтерактивними методами;

- дати    завдання    учням    для    попередньої   підготовки: ознайомитись з..., проаналізувати, виконати вправи для самостійної роботи;

- дібрати для опрацювання такі інтерактивну вправи, які давали б учням „ключ" до засвоєння теми;
- упродовж    інтерактивної    вправи    дати    учням    час обміркувати    завдання,    щоб    вони    сприйняли    його серйозно, а не виконали механічно;

- враховувати темп роботи та індивідуальні психологічні особливості кожного учня і його здібності;

- на одному занятті використовувати не більше двох інтерактивних методів, а не систему вправ. Велика кількість різносторонньої інформації сприятима лише розсіюванню уваги та концентрації думки;

- провести    загальне   обговорення     за     підсумками  виконання     інтерактивної вправи, у тому числі активізуючи раніше вивчений матеріал;

- можна акцентувати увагу й на іншому матеріалі теми, якого інтерактивна вправа прямо на торкається;

- проводити    експрес-опитування,    самостійні   роботи   з різних   тем,   що   не   розглядалися   в   інтерактивному завданні.

Для організації контролю за ходом процесу навчання учитель також має:

- досконало оволодіти матеріалоом, за яким проводитиметься інтерактивна вправа, у тому числі й позапрограмовим;

- ретельно  спланувати  і розробити зміст і хід уроку: визначити   послідовність подій,   ролі  та позиції учасників,   підготувати запитання    і    можливі    відповіді,    сформулювати   критерії оцінювання ефективності заняття тощо;

- залучати учнів до вивчення конкретної теми шляхом добору  найцікавіших   випадків,   проблем,   шляхом оголошення   очікуваних результатів уроку і критеріїв оцінювання роботи, шляхом акцентування уваги на цілях уроку і критеріях оцінювання;

 -  передбачити різні прийоми для активізації уваги учнів, залучення  їх  до  роботи  грамотно   розподіляти навантаження  в групах, враховуючи особливості складу цих груп.
 

Рейтинг: 0 Голосов: 0 4482 перегляду

Немає коментарів. Ваш буде першим!