Календарне планування

Календарний план. Трудове навчання. 1 клас

7 вересня 2010 - Мусикапа

Трудове навчання

(2 год на тиждень)

Дата
Тема уроку
Прим.
 1.
 
 Вступ
Значення праці в житті людини. Види праці: розумо­ва, фі­зична, художня. Організація робочого місця. За­галь­ні пра­вила безпеки на робочому місці.
 
2.
 
 
Інструменти та матеріали для графічних робіт: олі­вець, папір, гумка, лінійка, шаблони і трафарети.
 
3.
 
 
Елементи графічної грамоти. Лицьовий та зворотній боки заготовок із кольорового паперу. Розмітка арку­ша паперу шляхом згинання по довжині або ширині.
 
 
4.
 
Людина і природа
Світ професій „людина – природа”. Ознайомлення уч­нів із професіями типу „людина – природа”(фермер, лісник, са­дівник тощо). Зустріч з представниками професій або екс­курсія на їхні робочі місця.
 
 
5.
 
Колективне оформлення альбому з журнальних вирі­зок на тему „Людина і природа”.
 
 
6-7.
 
Поширені рослинні форми твоєї місцевості. Виготов­лення колекції „Дари лісу”
 
 
8.
 
Аплікації з рослинних форм. Складання візерунків у смуж­ці, квадраті за малюнками та за власним задумом
 
 
9-10.
 
Предметна аплікація. Створення аплікацій у вигляді силуе­тів дерев, птахів, тварин.
 
11.
 
 
Сюжетні композиції із природних матеріалів на кольо­ро­во­му тлі „Золота осінь” або „Ліс удень”, „Ліс уночі”.
 
13-15.
 
 
Об’ємні вироби із природних матеріалів. Виготовлен­ня з шишок, жолудів, каштанів, горіхових шкарлуп, гілочок різних фігурок тварин, казкових персонажів тощо.
 
 
16.
 
Інструменти та пристосування для роботи з глиною (плас­ти­ліном). Організація робочого місця для роботи з глиною (пластиліном). Раціональні прийоми ліплен­ня.
 
 
17.
 
Ліплення із пластиліну об’ємних форм овочів, фруктів і грибів.
 
 
18-19.
 
 
Планування послідовності дій ліплення за графічним зобра­женням. Ліплення барельєфів природних форм із глини або пластиліну(„розфарбовування пластилі­ном”).
 
 
20.
 
Інструменти і пристосування для догляду за кімнатни­ми рослинами. Правила догляду за кімнатними росли­нами.
 
 
21.
 
Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Людина і природа». Виготовлення виробів (на вибір учи­теля).
 
 
22.
 
Я сам і інші люди
Ознайомлення з професіями типу „людина – людина” (учитель, лікар, юрист, перукар, продавець тощо)
 
23.
 
 
Колективне виготовлення колажу з журнальних вирізок на тему „Ми серед інших людей”
 
 
24.
 
Види побутової праці ( прибирання житла, приготування їжі, сервірування столу, прання, прасування, догляд за взуттям тощо), їхнє значення в житті людини.
 
 
25.
 
Культура сервірування столу. Розміщення на столі тарілки, ложки, виделки, ножа і склянки.
 
 
26.
 
Найпростіші способи складання серветок (трикутником, дудочкою, конусом, кишенькою тощо). Розміщення серве­тки на столі.
 
27.
 
 
Одяг як одна із характеристик культури людини. Ос­новні види одягу. Добір одягу залежно від його при­значення (святковий, робочий, домашній, спортивний)
 
 
28-29.
 
Види паперу, його властивості. Інструменти та пристосу­вання для роботи з папером. Повторення безпечних при­йомів користування інструментами. Виготовлення апліка­цій одягу різного призначення з кольорового паперу.
 
 
30.
 
Види кольорових ниток залежно від їх призначення (му­ліне – для вишивання, вовна – для в’язання,  бавовняні та шовкові – для шиття). Властивості ниток. Врахування вла­стивостей ниток під час роботи з ними.
 
 
31-32.
 
 
Способи з’єднання ниток між собою та з іншими матеріа­лами (плетіння, зв’язування, скручування, приклеювання до основи). Інструменти і пристосування для роботи з нит­ками. Виготовлення декоративних плетених підвісок або закладки з кольорових ниток.
 
 
33.
 
Колірна гама при виготовленні та оздобленні виробів нит­ками. Виготовлення ялинкових іграшок та прикрас у ви­гляді рельєфів з ниток „Ялинка”, „Рибка”, „Черепаха” тощо.
 
 
34.
 
Виготовлення вітальних листівок із використанням ниток.
 
35.
 
 
Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Я сам та інші люди” (на вибір учителя).
  • Естетичне оформлення новорічного інтер’єру класу самостійно виготовленими прикрасами.
  • Виготовлення новорічних подарунків для рідних, друзів.
 
 
36.
 
Людина і знаки інформації
Ознайомлення з професіями галузей зв’язку, поліграфії, дизайну, транспорту, нових технологій або іншими профе­сіями типу „людина – знакові системи”.
 
 
37.
 
Колективне оформлення альбому „Знаки довкілля” або створення наочних посібників із профорієнтації.
 
 
38.
 
Умовні знаки передачі інформації (цифри, символічні знаки, піктограми тощо). Їх значення у житті людини. Ознайомлення зі зразками поліграфічних ігор, що містять різні умовні знаки.
 
 
39-40.
 
Види картону. Інструменти і пристосування для роботи з картоном. Макетування іграшкового комп’ютерного обла­днання з картону („Екран монітора”, „Клавіатура”, „Мишка” )
 
 
41.
 
Виготовлення  ігор-саморобок  з використанням різних знаків („Доміно”, „Морська азбука”, „Лото”)
 
 
42.
 
Конструювання декоративних цифр.
 
43.
 
 
Конструювання декоративної символіки.
 
 
44.
 
Конструювання піктограм дорожніх знаків.
 
 
45.
 
Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Людина і знаки інформації”. Колективне створення композиції ( на вибір учителя).
  • „Про що символізують знаки на автомагістралях”
  • „Святкові цифри днів народження” тощо.
 
 
46.
 
Людина і техніка
Ознайомлення учнів із професіями типу „людина – тех­ніка”(водій, слюсар, інженер тощо)
 
 
47.
 
Колективне оформлення альбому „Людина і техніка” або створення наочних посібників із профорієнтації.
 
 
48.
 
Технічні конструкції, їх види та застосування. Природні форми і технічні конструкції, аналоги природних форм у техніці (ракета – риба, літак – птах, гелікоптер – бабка).
Макетування технічних конструкцій з різних картонних упаковок (вітряк, поїзд, вагони, вантажівка тощо)
 
49.
 
 
Властивості фольги, м’якого дроту . інструменти та при­стосування для роботи з ними. Виготовлення контурних моделей різних видів техніки. Виготовлення найпростіших об’єктів із деталей пластмасових конструкторів.
 
 
50.
 
Робота з технічним конструктором (металевим, пластма­совим). Правила користування деталями конструктора. Конструювання з деталей конструктора візка, санчат, під­йомної лебідки тощо (за зразком, за технічним малюнком або власним задумом).
 
51.
 
 
Робота з будівельним конструктором. Правила користу­вання деталями будівельного конструктора. Макетування найпростіших будівельних конструкцій з дерев’яних або пластмасових деталей.
 
 
52.
 
Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Людина і техніка”. Створення колективних композицій з технічних і будівельних конструкцій (на вибір учителя).
 
 
53.
 
Людина і художнє довкілля
Ознайомлення з професіями типу „людина – художні об­рази” (майстер декоративно-ужиткового мистецтва, архі­тектор, дизайнер).
 
 
54.
 
Колективне оформлення альбому „пластичні мистецтва” або інших наочних посібників із профорієнтації.
 
55.
 
 
Найпоширеніші види декоративно-ужиткового мистецтва в Україні. Плетіння килимків із паперових смужок з гео­метричними орнаментами.
 
 
56.
 
Виготовлення аплікації „Декоративний посуд”.
 
57.
 
 
Писанкарство. Колірне вирішення писанки. Символічне значення кольору. Використання у писанках знаків-симво­лів. Оригінал писанки та макет, їх схожість і відмінність.
 
 
58.
 
Виготовлення макетів писанок. Розмічання контурів писа­нок за шаблоном або трафаретом, вирізування основи.
 
 
59.
 
Декорування макетів писанок з використанням різних ху­дожніх технік (розпис фарбами, розпис шматочком воску з наступним розфарбуванням, витинанка, аплікація, рельєф із дрібно нарізаних кольорових ниток, флоромозаїка з на­сіння тощо).
 
 
60.
 
Архітектурна споруда, її складові частини. Картонні ма­кети архітектурних споруд, їхні деталі. Спроби утворення квадрата з прямокутного аркуша паперу (згинанням, на­кладанням).
 
 
61.
 
Графічний аналіз форми друкованої букви „Д” та дома­льовуванні на її основі складових частин будинку.
 
 
62.
 
Копіювання розгортки будинку або розмічання контурів будинку за шаблоном. Позначення ліній згину, різання, місця нанесення клею.
 
 
63.
 
Складання макету будинку за готовою розгорткою.
 
 
64.
 
Інтер’єр. Основні види меблів в інтер’єрі. Копіювання роз­горток меблів або розмічання їх за шаблонами. Позна­чення ліній згину, різання, місця нанесення клею.
 
 
65.
 
Надання розгорткам форм меблів з використанням поопе­раційних малюнків виконання дій.
 
 
66.
 
Елементи паркового мистецтва . художнє оформлення зе­лених насаджень. Квіткові клумби. Аналіз форм міні-клумб („Сонечко”, „Квітка”, „Листок”). Позначення на клумбі місць для посадки рослин. Пророщування насіння перед висадкою в ґрунт.
 
 
67.
 
Висаджування саджанців, висівання насіння квітів у від­критий ґрунт заздалегідь підготовлених міні-клумб.
 
68.
 
 
Узагальнююча практична робота за тематикою модуля „Людина і художнє довкілля”(на вибір учителя).
  • Власні варіанти оформлення міні-клумб учнями.
  • Колективна композиція з використанням виготовле­них раніше виробів.
 
 
 
Файли до статті:

article107_1.doc | 108,5 Kб | Завантажено: 1880 разів
Рейтинг: 0 Голосов: 0 10364 перегляду

Немає коментарів. Ваш буде першим!