Календарне планування

Календарний план. Інформатика. 9 клас.

11 вересня 2010 - Мусикапа

 Інформатика.

9 клас

№ з\п
Тема уроку
К­-сть годин
Дата
проведення
Відп.
Прим.
 
І семестр
 
 
 
 
 
Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи
2
 
 
 
1
Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірю­вання довжини двійкового коду. Інфор­маційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Об’єкти та їх властивості
1
 
 
 
2
Поняття про інформаційні системи та тех­нології. Види інформаційних систем. По­няття про апаратне та програмне забезпе­чення інформаційної системи. Етапи роз­витку та сфери застосування інформаційних технологій.
Поняття про інформаційну культуру та ін- форматичну компетентність. Інформатика як наука та галузь діяльності людини
1
 
 
 
 
Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем
3
 
 
 
3
Типова архітектура персонального комп’ю­тера. Класифікація та призначення апа­ратних засобів: пристроїв введення, виве­дення, зберігання та обробки інформації. Класифікація та основні характеристики процесорів
1
 
 
 
4
Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів запам’ятовувальних пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті. Класифікація та основні характеристики принтерів.
Відеосистема комп’ютера, призначення та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Мультимедійне обладнання, Комунікаційні пристрої
і
 
 
 
5
Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ, .Правила техніки безпеїси під час роботи на комп’ютері.
Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером. Комп’ютерне тестування
1
 
 
 
 
Тема 3. Системне програмне забезпечення
7
 
 
 
6
Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файла, каталогу. Ім’я файла та каталогу, розширення імені файла. Імена зовнішніх запам’ятовуваль­них пристроїв, шлях до файла
1
 
 
 
7
Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, мещо, елементів керування.
Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи
1
 
 
 
8
Робота з об’єктами файлової системи: ство­рення, копіювання, перейменування, пере­міщення та видалення об’єктів. Використан­ня ярликів. Використання буфера обміну.
Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи
1
 
 
 
9
Пошук інформації на комп’ютері.
Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері
1
 
 
 
10
Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програма­ми та з розширеннями імен файлів
1
 
 
 
11
Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи
1
 
 
 
12
Встановлення й видалення програм. Відновлення Видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.
Комбінований залік
1
 
 
 
 
Тема 4. Службове програмне забезпечення
3
 
 
 
13
Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами-.
Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів
1
 
 
 
14
Стискнення, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами.
Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних
1
 
 
 
15
Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків
1
 
 
 
 
Тема 5. Комп’ютерні мережі
8
 
 
 
 
І. Поняття про комп’ютерні мережі. Ро­бота. в локальній мережі
3
 
 
 
16
Поняття про глобальну та локальну ^комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи
1
 
 
 
 
II семестр
 
 
 
 
17
Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі
1
 
 
 
18
Віддалене керування комп’ютером.
Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі
1
 
 
 
 
II. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті
5
 
 
 
19
Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття ІР-адреси, доменного імені та иКЬ-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера
1
 
 
 
20
Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, дуеЬ-сторінки та луеЬ-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею
1
 
 
 
21
Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду WEB-сторінок. Збереження WEB-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу
1
 
 
 
 
II. Основи растрової графіки
3
 
 
 
29
Джерела й параметри растрових зображень,. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень
1
 
 
 
30
Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнка, їх переміщення та копіювання
1
 
 
 
31
Створення текстових написів. Настроювання кольору.
Практична робота № 11. Створення растрових зображень
1
 
 
 
 
III. Основи векторної графіки
3
 
 
 
32
Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого у середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами. Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки
1
 
 
 
33
Створення малюнків з кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування.
Практична робота № 12. Створення векторних зображень
1
 
 
 
34
Комбінований залік з теми «Комп’ютерна графіка»
1
 
 
 
35
Повторення та узагальнення навчального матеріалу
1
 
 
 

 

Файли до статті:

article114_1.doc | 97,5 Kб | Завантажено: 1089 разів
Рейтинг: +1 Голосов: 1 7295 переглядів

Немає коментарів. Ваш буде першим!