Календарне планування

Календарний план. Навчання грамоти. 1 клас.

7 вересня 2010 - Адміністратор

Навчання грамоти

 (8 год на тиждень) 

Дата
Зміст навчального матеріалу
Примітки
1.
 
Предмет і слово. Слова – назви предметів.
 
 
2.
 
Обведення малюнків за пунктиром. Штрихування.
 
 
3.
 
Слова – назви дій.
 
 
4.
 
Написання прямих горизонтальних ліній. Штрихування.
 
 
 5.
 
Слова, що називають ознаки предметів.
 
 
 6.
 
Написання прямих похилих ліній. Обведення за пунктиром.
 
 
7.
 
Повторення про слова – назви предметів, дій, ознак. Узагаль­нення назв. Правила дорожнього руху. Як треба переходити до­рогу.
 
8.
 
 
Написання прямих похилих ліній. Обведення за пунктиром.
 
 
9.
 
Практичне ознайомлення з реченням.
 
 
10.
 
Написання прямих похилих ліній з заокругленням внизу.
 
 
11.
 
Слова, що служать для зв’язку слів у реченні.
 
 
12.
 
Написання прямих похилих ліній з заокругленням вгорі.
 
 
13.
 
Звуки немовні і звуки мовлення. Голосні і приголосні звуки по­значення їх умовними знаками.
 
 
14.
 
Написання прямих похилих ліній з заокругленням вгорі і внизу.
 
 
15.
 
Тверді і м’які приголосні звуки, умовне позначення їх у звуковій моделі.
 
16.
 
 
Написання похилих ліній з заокругленням внизу у поєднанні.
 
 
17.
 
Пом’якшені приголосні звуки.
 
 
18.
 
Написання правих півовалів. Обведення малюнків за пунктиром.
 
 
19.
 
Поділ слова на склади.
 
 
20.
 
Написання овалів у поєднанні. Обведення за пунктиром.
 
 
21.
 
Підсумковий урок. Повторення вивченого про звуки, склад, на­голос.
 
22.
 
 
Написання ліній з петлею вгорі і внизу. Обведення за пунктиром.
 
23.
 
Звук [а]. Буква А а. Знак оклику. Закріплення правил руху на вулицях великого міста.
 
24.
 
 
Написання малої букви а. Написання великої букви А.
 
25.
 
 
Звук [о]. Буква О о.
 
 
26.
 
Написання малої букви о. Написання великої букви О.
 
 
27.
 
Звук [у]. Буква У у.
 
 
28.
 
Написання малої букви у. Написання великої букви У.
 
 
29.
 
Звук [е]. Буква Е е. Практичне ознайомлення із словами – сино­німами ( без вживання терміна).
 
 
30.
 
Написання малої букви е. Написання великої букви Е.
Повторення вивчених букв.
 
 
31.
 
Звук [и]. Буква и.
 
 
32.
 
Написання букви и та буквосполучень з нею.
 
 
33.
 
Звук [і]. Буква І і.
 
 
34.
 
Написання малої букви і. Написання великої букви І.
 
 
35.
 
Звук [м]. Позначення його буквою М м (ем).
 
 
36.
 
Написання малої букви м. Написання великої букви М.
 
37.
 
 
Звуки [н], [н′]. Позначення їх буквою Н н (ен).
 
 
38.
 
Написання малої букви н. Написання великої букви Н.
 
 
39.
 
Звуки [с], [с′]. Позначення їх буквою С с (ес). Ознайомлення з логічним наголосом.
 
 
40.
 
Написання малої букви с. Написання великої букви С.
 
41.
 
 
Повторення вивченого про звуки і букви. Режим дня.
 
42.
 
 
Написання слів і речень з вивченими буквами.
 
 
43.
 
Звуки [л], [л′]. Позначення їх буквою Л л (ел).
 
 
44.
 
Написання малої букви л. Написання великої букви Л.
 
 
45.
 
Звук [к]. Позначення його буквою К к (ка).
 
 
46.
 
Написання малої букви к. Написання великої букви К.
 
 
47.
 
Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованих речень.
 
48.
 
 
Звуки [р], [р′]. Позначення їх буквою Р р (ер).
 
 
49.
 
Написання малої букви р. Написання великої букви Р.
 
 
50.
 
Звуки [т], [т′]. Позначення їх буквою Т т (те).
 
 
51.
 
Написання малої букви т. Написання великої букви Т.
 Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування  друкованих речень.
 
52.
 
 
Звук [п]. Позначення його буквою П п (пе).
 
 
53.
 
Написання малої букви п. Написання великої букви П.
 
 
54.
 
Звук [в]. Позначення його буквою В в (ве).
 
 
55.
 
Написання малої букви в. Написання великої букви В.
 
 
56.
 
Звук [ш]. Позначення його буквою Ш ш (ша).
 
 
57.
 
Написання малкої букви ш. Написання великої букви Ш.
 
 
58.
 
Повторення вивчених букв. Вправи на виразне читання. Логіч­ний наголос.
 
 
59.
 
Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування  з друкованого тексту.
 
 
60.
 
Звуки [д], [д′]. Позначення їх буквою Дд (де).
 
61.
 
 
Написання малої букви д. Написання великої букви Д.
 
 
62.
 
Звуки [з], [з′]. Позначення їх буквою З з (зе).
 
 
63
 
Написання маленької букви з. Написання великої букви З.
 
 
.64.
 
Звук [й]. Позначення його буквою Й й (йот).
 
 
65.
 
Написання букв Й, й.
 
66.
 
 
Читання слів із буквосполученням йо.
 
 
67.
 
Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування речень.
 
 
68.
 
Читання слів з вивченими буквами. Закріплення знань про букву „йот” та буквосполучення йо.
 
 
69.
 
Письмо слів, словосполучень і речень під диктовку.
 
 
70.
 
Буква ь (м’який знак). Позначення м’яким знаком  м’якості при­голосних.
 
71.
 
 
Написання слів і речень з ь. Списування друкованих речень.
 
 
72.
 
Закріплення вживання м’якого знака на письмі. Буквосполу­чення ьо.
 
73.
 
 
Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованих речень.
 
 
74.
 
Звуки [дз], [дз′]. Позначення їх буквосполученням дз.
 
 
75.
 
Написання слів і речень з буквосполученням дз.
 
 
76.
 
Повторення вивченого. Читання слів із буквосполученнями йо, ьо, дз.
 
 
77.
 
Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування друкованого тексту.
 
 
78.
 
Буква я. Позначення буквою  Я я звуків [йа].
 
 
79.
 
Написання маленької букви я. Письмо словосполучень і речень
 
 
80.
 
Позначення буквою я м’якості попереднього приголосного та звука [а] .
 
 
81.
 
Написання великої букви Я. Письмо словосполучень і речень.
 
 
82.
 
Буква Ї ї. Позначення буквою Ї ї звукосполучення [йі].
 
83.
 
 
Написання маленької букви ї. Написання великої букви Ї.
 
 
84.
 
Буква Ю ю. Позначення буквою Ю ю звукосполучення [йу].
 
85.
 
Написання маленької букви ю. Написання великої букви Ю.
 
86.
 
 
Позначення м’якості приголосного та звука [у] буквою ю.
 
 
87.
 
Списування з друкованого тексту. Словотворчі вправи
 
 
88.
 
Буква Є є. Позначення буквою Є є злиття звуків [йе] і м’якості приголосних та звука [е].
 
89.
 
 
Написання малої букви є. Написання великої букви Є.
 
 
90.
 
Звук [б]. Позначення його буквою Б б (бе).
 
 
91.
 
Написання малої букви б. Написання великої букви Б.
 
 
92.
 
Апостроф. Читання слів з апострофом.
 
 
93.
 
Написання слів з апострофом. Списування з друкованого тексту. Словотворчі вправи.
 
 
94.
 
Звук [ж]. Позначення його буквою Ж ж (же).
 
 
95.
 
Написання малої букви ж. Написання великої букви Ж.
 
96.
 
 
Звук [дж]. Позначення звука  [дж] буквосполученням дж.
 
 
97.
 
Написання речень з буквосполученням дж. Списування з друкованого тексту.
 
98.
 
Звуки [ц], [ц′]. Позначення їх буквою Ц ц (це).
 
 
99.
 
Написання малої букви ц. Написання великої букви Ц.
 
 
100.
 
Звук [г]. Позначення його буквою Г г (ге).
 
 
101.
 
Написання малої букви г. Написання великої букви Г.
 
 
102.
 
Звук [ч]. Позначення його буквою Ч ч (че).
 
 
103.
 
Написання малої букви ч. Написання великої букви Ч.
 Написання слів і речень з вивченими буквами. Списування з друкованого тексту.
 
104.
 
 
Звук [х]. Позначення його буквою Х х (ха).
 
 
105.
 
Написання малої букви х. Написання великої букви Х.
 
 
106.
 
Звук [ґ]. Позначення звука [ґ] буквою Ґ ґ (ґе).
 
 
107.
 
Написання малої букви ґ. Написання великої букви Ґ.
 
 
108.
 
Звуки [шч]. Позначення їх буквою Щ щ (ща).
 
 
109.
 
Написання малої букви щ. Написання великої букви Щ.
 
 
110.
 
Читання слів з подвоєними приголосними.
 
 
111.
 
Написання слів з подвоєними приголосними.
 
 
112.
 
Звук [ф]. Позначення його буквою Ф ф (еф).
 
 
113.
 
Написання малої букви ф. Написання великої букви Ф.
 
 
114.
 
Повторення вивченого про голосні і приголосні звуки та букви, що їх позначають.
 
 
115.
 
Списування з друкованого тексту. Відновлення деформованих речень.
 
 
116.
 
Вимова голосних звуків в українській мові.
 
 
117.
 
Письмо слів і речень під диктовку.
 
118.
 
 
Вимова голосних [е] та [и] в ненаголошеному складі.
 
 
119.
 
Написання слів з ненаголошеними е та и.
 
 
120.
 
Практичні вправи на перевірку ненаголошених голосних у ко­рені слів.
 
 
121.
 
Написання слів з ненаголошеними голосними у коренях слів.
 
 
122.
 
Позначення твердих і м’яких приголосних на письмі. Диктант.
 
123.
 
 
Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лініі (початок з крапки).
 
 
124.
 
Алфавіт. Читання (за бажанням – заучування напам’ять) українського алфавіту.
 
 
125.
 
Списування рукописного алфавіту, поєднання букв у зошиті без друкованої основи. Читання алфавіту
 
 
126.
 
Тарас Григорович Шевченко- великий український поет. Читання уривків віршів поета.
 
 
127.
 
Письмо пунктyаційних знаків. Наведення і списування рукопис-ного тексту. Письмо в зошиті без друкованої основи. Диктант односкладових слів.
 
 
 
128.
 
Читання уривків віршів Т.Г.Шевченка.
Виконання творчих письмових завдань.
 
 
129.
 
Пись­мо в зошиті без друкованоі основи. Списування з дошки рукописних складів з першого прочитання кожного: -ней, шай-, ков-, -ник, пер-, тре-, напі-, стео­
 
 
130.
 
Леся Украінка - велика українська поетеса. Інтонаційне читання (заучування напам’ять) вірша «Вишеньки». Робота з книжкою віршів Лесі Українки для дітей
Виканання творчих завдань.
 
131.
 
 
Виконання творчих письмових вправ. Письмо в зошиті без друко-ваної основи. Списування з дошки двоскладових рукописних слів з першого прочитання кожного: шахи, тато, сини, сонце, річка, казка, пишний, смачний. Складання речення з одним із них (на вибір)
 
 
132.
 
Михайло Коцюбинський. Казка «Про двох цапків». Робота здитячою книжкою.
 
 
133.
 
 
Списування з букваря загадок у зошит без друкованої основи. Вправи на складання ве­ликих літер з розрізнених елементів
  Напівголосний самодиктант.
 
134.
 
Оповідання «Перо і олівець».
Завершення роботи з букварем. Робота з дитячою книжкою.
 
 
135.
 
Списування з букваря самостійно обраного тексту. Письмо в рядку пунктуаційних знаків.
 
 
136.
 
 
 Підсумковий урок. Свято Букваря.
 
 
Файли до статті:

article108_1.doc | 202,5 Kб | Завантажено: 1529 разів
Рейтинг: 0 Голосов: 0 19675 переглядів

Немає коментарів. Ваш буде першим!